Dopfadder

Att bli utsedd till fadder är ett förtroendeuppdrag.

Att bli tillfrågad om att bli fadder är fint, stort och speciellt. Det är ett viktigt förtroende där man får en särskild relation till barnet som döps. Som förälder kan det kännas bra att det finns en annan vuxen som bryr sig om och ber för barnet.
Som fadder kan du berätta för fadderbarnet om dopets betydelse och att Gud finns med i livet, oavsett vad som händer. Under dopet medverkar ofta faddern, till exempel genom att läsa en text, be en bön, tända dopljuset eller bära fram barnet. Det finns bara en regel för att kunna bli fadder: Du måste själv vara döpt i en kristen kyrka.  

Du som är förälder väljer om barnet ska ha en fadder
Som förälder kan du gärna fundera över fadderskapet. Vad innebär fadderskapet för dig? Vem passar bäst in i dina tankar kring fadderskapet? Välj någon som du har stort förtroende för. Det kan vara en släkting eller en nära vän. Det finns ingen gräns för hur många faddrar man får ha och du behöver inte ha någon fadder alls. 

Vad det innebär att vara fadder
En fadders uppgift är att stödja barnet i den kristna tron, att vara en viktig vuxen och att finnas där för barnet under uppväxten. Att vara fadder är samma sak som att vara gudförälder. Dopfadder blir man för resten av livet. Förr skulle faddrarna ta hand om barnet om dess föräldrar dog, men några sådana krav finns inte idag.

Prata med den du eller ni tänkt er så att ni är överens om vad fadderskapet innebär. Här kan prästen hjälpa till.