Musik och körer

Frustuna församling har ett rikt musikliv. Våra musiker jobbar kontinuerligt med våra körer som medverkar i samband med gudstjänst eller framför konserter. Ofta bokar vi in musikförmågor (gärna lokala) som förgyller gudstjänsten med musik.