Musik och körer

Frustuna församling har ett rikt musikliv. Våra musiker jobbar kontinuerligt med våra körer som medverkar i samband med gudstjänst eller framför konserter. Ofta bokar vi in musikförmågor (gärna lokala) som förgyller gudstjänsten med musik.

Vuxenkörer

Kom och upplev körglädje, sjung med i församlingens körer.

Barnkörer

Att sjunga tillsammans är kul och utvecklande! Att sjunga i någon av församlingens körer är gratis; det du betalar med är din tid och ditt engagemang. Körerna gör minst en konsert eller föreställning tillsammans per termin, och varje kör medverkar också i minst en Familjemässa. Vi bjuder på mellanmål i anslutning till körrepetitionerna. Vårterminen startar v.36.