Foto: Alex Giacomini / IKON

Unga ledare

Vill du vara ledare i församlingens konfirmand- och/eller barngrupper? Då ska du bli ung ledare!

Första året som ung ledare får du en ”grundutbildning” där vi pratar om och tränar på att leda en grupp vid t.ex. lekar, diskussioner och andakter. Vi fördjupar även våra kunskaper om den kristna tron. Efter första året som ledare får du fördjupade kunskaper som utvecklar dig både som ledare och som person. Dessutom blir du en del av en fin gemenskap!

Våra unga ledare är med och planerar, genomför och utvärderar vårt konfirmandarbete. De unga ledarna finns med på konfirmandernas träffar och läger och är en viktig länk mellan konfirmanderna och de vuxna ledarna.

Höstens träffar:
Tisdag 9 augusti kl 14 – 19: uppstart för de unga ledarna i Tingshuset.

Söndag 11 september kl 11 – 17: upptaktsmässa och lunch i kyrkan samt ledarträff i Tingshuset.

Lördag 24 september kl 9 – 18: Strängnäs stifts ledardag på Stjärnholm.

Söndag 25 september kl 14 – 17: ledarträff i Tingshuset.

Lördag 8 oktober kl 10 – söndag 9 oktober kl 17: övernattning med konfirmanderna samt ledarträff i Tingshuset.

Söndag 23 oktober kl 14 – 17: ledarträff i Tingshuset.

Onsdag 2 november kl 10 – 17: höstens fördjupningsdag för våra ledare, start i kyrkan, slut i Tingshuset.

Söndag 13 november kl 14 – 17: ledarträff i Tingshuset.

Söndag 27 november kl 14 – 17: ledarträff i Tingshuset.

Söndag 11 december kl 14 – 17: ledarträff och julavslutning i Tingshuset.

 

Även om du inte är med från början så går det förstås bra att hoppas in under terminens gång.

Unga ledare är jätteviktiga i en församling – så, häng på!
Vill du börja? Hör av dig till Ida

 

IDA & JOHANNA