Foto: Alex Giacomini / IKON

Unga ledare

Vill du vara ledare i församlingens konfirmand- och/eller barngrupper? Då ska du bli ung ledare!

Första året som ung ledare får du en ”grundutbildning” där vi pratar om och tränar på att leda en grupp vid t.ex. lekar, diskussioner och andakter. Vi fördjupar även våra kunskaper om den kristna tron. 

Efter första året som ledare får du fördjupade kunskaper som utvecklar dig både som ledare och som person. Dessutom blir du en del av en fin gemenskap!

Våra unga ledare är med och planerar, genomför och utvärderar vårt konfirmandarbete. De unga ledarna finns med på konfirmandernas träffar och läger och är en viktig länk mellan konfirmanderna och de vuxna ledarna.

Även om du inte är med från början så går det förstås bra att hoppa in under terminens gång.

Unga ledare är jätteviktiga i en församling – så, häng på!
Är du intresserad? Hör av dig till Ida.

Hoppas vi ses!

Ida, Erika, Anders, Rebecka, Carina

Vårens träffar

Söndag 21/1 Mässa + träff i Prästgården, kl 11-ca 13

Fredag 2/2-söndag 4/2 Ledarläger

Söndag 11/2 Träff i Tingshuset, kl 14-17

Söndag 10/3 Träff i Tingshuset, kl 14-17

Söndag 24/3 Träff i Tingshuset, kl 14-17

Måndag 1/4 - Fredag 5/4 Läger med konfirmanderna

Söndag 28/4 Mässa med biskopen och träff, kl 11-17. Start i Frustuna kyrka, sedan i Tingshuset

Söndag 2/6 Mässa med ledarexamen, kl 11-17, start i Frustuna kyrka, sedan i Tingshuset