Foto: Alex Giacomini / IKON

Ledarskolan

För dig som konfirmerats och vill fortsätta utvecklas som ledare. Efter konfirmationen finns möjligheten att delta i församlingens ledarskola.

Vad är då en ledarskola? Jo, där tränas man helt enkelt till att bli ledare i våra grupper, t.ex. ung ledare för konfirmanderna.

Det innebär att vi pratar om och lär oss hur man leder en grupp, t.ex. vid lek, bön eller en andakt. Vi fördjupar även våra kunskaper om den kristna tron.

De som är med i ledarskolan är även på konfirmandernas träffar och läger.
Även om du inte varit med från början så går det förstås bra att hoppas in under terminens gång.

Unga ledare är jätteviktiga i en församling – så, häng på!
Vill du börja? Hör av dig till Ida Fransson

Under hösten 2021 ses vi:
24 – 26/9
Hemmaläger för konfirmander och unga ledare.

17/10
Ledarskola i Tingshuset kl 14 – 17.

14/11
Ledarskola i Tingshuset kl 14 – 17.

12/12
Ledarskola i Tingshuset kl 14 – 17.

 

Ida Fransson

Frustuna församling

Barn och ungdom - Pedagog