Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Babycafé 0-1 år

Babycafé är en del av församlingens öppna förskola, för vuxna tillsammans med barn 0-1år.

Onsdagar 9.30-11.30  
Frustuna prästgård.
För vuxna tillsammans med barn 0-1år. Lek, prat, sångstund, andakt och enkelt fika.