Gamla kyrkböcker

Hitta dina rötter? Här finns information om hur du hittar äldre kyrkböcker som berör Frustuna, Kattnäs och Torsåker kyrkor. Riksarkivet har ett fantastiskt digitalt arkiv, välkommen in!

Det är fritt tillgängligt för alla att ta del av Riksarkivets digitaliserade arkiv med vissa begränsningar. Med anledning av dataskyddsförordningen som trädde i kraft den 25 maj 2018 har Riksarkivet vidtagit skyddsåtgärder för personuppgifter i Digitala forskarsalen. Följande gäller för publicering och visning av digitaliserade arkivhandlingar;Material yngre än 70 år publiceras inte i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
För att se material som är mellan 70 och 110 år gammalt behövs ett användarkonto.

Material äldre än 110 år visas utan krav på inloggning.

Om en volym sträcker sig över sekretessgränsen eller innehåller senare påförda uppgifter som är sekretessbelagda, publiceras inte volymen.

 

Här hittar du Frustuna kyrkas kyrkböcker

Här hittar du Kattnäs kyrkas kyrkböcker

Här hittar du Torsåkers kyrkas kyrkböcker