Foto: Annika Sjögren

Öppen famn 0-5 år

Öppen famn är en del av församlingens öppna förskola, för vuxna tillsammans med barn 0- 5 år.

Fredagar
kl. 09.00-11.30.
I Tingshuset, Tingshusgatan 12 
För vuxna tillsammans med barn 0- 5 år. Lek, prat, sångstund, andakt och enkelt fika. 

Verksamheten har uppehåll vecka 44 och terminen slutar den 8 december.