Vi söker gravinnehavare

För att gravböckerna ska bli ordentligt uppdaterade vill förvaltningen komma i kontakt med anhöriga eller andra som känner till något om anhöriga till den/de som är gravsatta på gravplatsen.

För att gravböckerna ska bli ordentligt uppdaterade vill förvaltningen komma i kontakt med anhöriga eller andra som känner till något om anhöriga till den/de som är gravsatta på gravplatsen.

Får inte kyrkogårdsförvaltningen kontakt med anhöriga kommer gravplatsen att betraktas som återlämnad till huvudmannen.

Det kan medföra att gravanordningen tas bort, om vi inte får kontakt!

 

Kontakt
0158-22100
frustuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Besöksadress:
Frustuna prästgård

 

Vilka gravplatser gäller det?
I pdf:erna nedan kan du se vilka gravplatser som vi söker.

Klippet från SVT handlar om kyrkogårdarna i Gävle, samma situation gäller här i Frustuna församling. Det är viktigt att vi får kontakt med dig som besöker en grav med kontaktskylt.

Klicka här för att se inlägget