Tänd ett ljus eller be en bön

Med anledning av oroligheterna i Ukraina ber vi om fred för Ukrainas folk. Frustuna kyrka står öppen vardagar 8-15 och på helgen kl. 10-15 för den som vill tända ett ljus.

Kyrkan är öppen för ljuständning
Mån-fred kl 8.00-15.00
Extra öppettider:
Lördagar 10.00-15.00
Söndag 10.00-15.00

Hör min röst
Skapare av natur och mänsklighet, av sanning och skönhet, hör min röst, 
ty det är rösten hos alla dem som fallit offer för alla krig och allt våld mellan människor och nationer.

Hör min röst, ty det är rösten av alla barn som lider och som i framtiden kommer att lida, när människor förlitar sig på vapen och krig.

Hör min röst när jag ber dig ingjuta i alla människors hjärtan fredens vishet, 
rättvisans kraft och gemenskapens glädje.

Hör min röst, ty jag talar tillsammans med alla de människor i alla länder och alla tider som inte önskar krig och som är beredda att gå fredens väg.

Hör min röst och ge insikt och styrka så att vi kan möta hat med kärlek, orättvisa med rättvisa, nöd med offervillighet, krig med fred.

O Gud, hör min röst och ge världen din eviga frid.

Amen.

-Bön nummer 66 ur den svenska psalmboken