Sorggrupp: stöd för dig som sörjer

En grupp för dig som mist en anhörig

Har du under det senaste året förlorat en make/maka/sambo?
Kanske vill du vara med i en sorgegrupp tillsammans med andra som har liknande erfarenheter?

Sorgen har många färger och tar sig många uttryck. Du som har mist någon i ditt liv, är välkommen att dela dina erfarenheter. Att få samtala om sorgen och lyssna på andras berättelser är en väg vidare i livet. 

Sorgegruppen träffas varannan vecka, sex gånger, med start:
Torsdagen den 16 november kl. 15 i Frustuna Prästgård. 

LEDER SORGGRUPPEN GÖR: 
Johanna Scherp. Präst
Anders Ekhem. Kyrkoherde

Frågor
Undrar du något är du välkommen att ta kontakt med församlingsexpeditionen. 

Anmälan
Görs till församlingensexpeditionen:

Sista anmälningsdagen är den 10 november. 

0158-221 00
frustuna.forsamling@svenskakyrkan.se