Foto: Sofia Arman

Torsåkers kyrka

Utanför Gnesta ligger Torsåkers kyrka, mitt bland åkrar och ängar.

Torsåkers kyrka är en medeltidskyrka från 1100-talet. Starkt präglad av Georg Bernhard von Scheven som i början av 1700-talet skänkte inredningen bl.a. predikstol, dopskål, lampkronor, textilier och silver mm. Han vilar i en grav under tornet. Därav den vackra prydnadsgaveln på framsidan av tornet.

Text på Torsåkers kyrkklocka:
Bed Gud jag länge må, från detta tempel ljuda
att gäster till Guds hus och nåderätter bjuda.
När ljudet hörs af mig och mina likars slag
tänk då uppå din Gud, din själ din domedag.

Bänkinredningen är daterad till Anno 1615 och är Södermanlands äldsta. Det åttakantiga ”grav”koret byggdes 1772 av familjen Skiöldebrand, Sörby säteri. Familjen ligger begravda i en krypta under koret. Norr om kyrkan ligger det Rosanderska gravkapellet.

Detta är en kyrka som används mest som förättningskyrka, men vi har också några enstaka gudstjänster under året.

Kyrkan har begränsad tillgänglighet då koret har trappor. Bänkinredningen har sina rötter i 1600-talet, och ger en smal mittgång. Ingen elektrisk belysning finns i långskepppet.

En ljudanläggning med hörslinga finns i kyrkan.

 Gå på virituell vandring i Torsåker kyrka genom att klicka här!

Mötesplats & Café Torsåker

Nyheter om Torsåkers Kyrka & Kyrkogård

Besöksadress

Torsåker kyrka
Torsåker
646 92 GNESTA

Med Sörmlandstrafikens Buss 759, från Gnesta och Nyköping, kan du komma till hållplats Torsåkers kyrka, därefter får man ta en prommenad om ca 1 kilometer.