Diakoni

Vad som gör att vi hamnar i en utsatt livssituation är sällan något vi kan förutse. Det kan drabba oss oväntat. Frustuna församling vill vara till hjälp och stöd i en sådan situation. Därför är det vår önskan att tröskeln ska vara låg för att ta kontakt med församlingens diakon.

Diakonen finns till för:

·         Stödjande samtal

·         Hjälp med myndighetskontakter

·         Hjälp med ansökan till fonder


Samtalsstöd:
Ibland känns det bra att prata med någon utomstående som har tid att lyssna. Hör av dig till diakonen som har stor erfarenhet av stödjande samtal. Samtalet kan innebära en vändpunkt med nya möjligheter. Det finns inga regler om vad samtalen ska handla om. Inget är för stort eller för litet att ta upp i ett stödjande samtal. Det är du som väljer vad du vill prata om. Samtalen kan exempelvis handla om konkreta händelser som att genomgå en skilsmässa, befinna sig i en vårdnadstvist eller att förlora sin inkomst. Det kan också handla om känslor av stress, ensamhet eller sorg. Ett stödjande samtal är kostnadsfritt. Samtalet är enskilt och diakonen har tystnadsplikt. Ni kan träffas i Tingshuset eller i Frustuna kyrka.

Få hjälp att kontakta myndigheter

Ibland känner vi inte till alla regler. Kontakter med myndigheter kan vara krävande. Då diakonen vara ett stöd. Han kan till exempel följa med dig till möten eller hjälpa dig att få ihop blanketterna till en ansökning.

Ansökan till fonder

Varje höst delas pengar ut från fonder i Strängnäs stift. Ansökan görd i samråd med diakonen. Tider för detta läggs ut på hemsidan.

 

Just nu saknar församlingen diakon, söker du hjälp med ekonomiska stöd, eller fondansökningar kontakta kyrkoherden: