Hållbarhet & Trädgård

I Frustuna församling är hållbarhet en hjärtefråga. Dels verkar vi för en hållbar värld men också för att skapa möjligheter att komma nära skapelsen i våra gröna trädgårdsrum.