Kyrkogårdförvaltningens personal

Här är vi som arbetar med kyrkogårdarna, både med praktisk skötsel och administratörer.

Ulrika Rix

Frustuna församling

Kanslichef

Elsy Svensson

Frustuna församling

Assistent

Angelika Karlsson

Frustuna församling

Arbetsledande kyrkogårdsvaktmästare

Torbjörn Karlsson

Frustuna församling

Kyrk - och kyrkogårdsvaktmästare

Kenneth Nämvall

Frustuna församling

Kyrk - och kyrkogårdsvaktmästare