Om sorg

Vad är normalt? Ska det kännas så här i sorgen? Är det normalt att vara arg och ledsen samtidigt? Är det vanligt att det känns som om förmågan att tänka och koncentrera sig försvinner? Hur lång tid tar det innan sorgkänslorna inte längre plågar så svårt? Frågorna är många och vi har behov av att förstå vad som händer med oss när vi sörjer.

 

Det finns olika sätt att beskriva sorgens process. Ett sätt, är att tala om att det finns fyra uppgifter i sorgen:

-          Att acceptera innebörden av förlusten
-          Att arbeta sig igenom sorgens känslor
-          Att anpassa sig till ett liv utan den döde
-          Att lägga sin känslomässiga energi på något nytt och gå vidare.

Ett annat sätt att beskriva sorgen är att tala om fyra faser:

-          Chock
-          Reaktionsfas
-          Bearbetningsfas
-          Nyorientering

Ytterligare ett sätt att tala om den är den så kallade pendlingsmodellen där den som sörjer pendlar  redan från den första dagen mellan att vara i sorgens känslor och att tänka på det som har varit; till att vara i den nya situationen med fokus på att bygga upp en tillvaro utan den man har förlorat.

Oavsett hur man väljer att beskriva sorgen så är det gemensamma i alla beskrivningar att sorgen är en process som tar sin tid och som det är nödvändigt att gå igenom för att kunna återerövra livet. 

Vad hjälper i sorgen?
Det finns sådant som varje sörjande behöver och som hjälper i sorg och samtidigt sörjer varje person på sitt sätt. Vi kan känna igen oss i varandras sorg men vi kan också känna oss väldigt ensamma och uppleva att ingen riktigt kan förstå hur jag har det.

Vad som hjälper i sorg är individuellt – det som är nödvändigt för den ena är kanske inte så viktigt för den andre. Ibland blir det svårt när man i en familj har väldigt olika behov. Det är angeläget att respektera varandras sorgspråk och kanske kan vi lära oss av den andres sätt att sörja så att vi erövrar fler sätt att uttrycka det som känns och är.

Många uttrycker ett stort behov av att få kunskap om sitt eget tillstånd och hur sorgen kan te sig. Att läsa böcker och gå på föreläsningar och kurser om sorg hjälper många.

Att på olika sätt få uttrycka det som känns har en läkande funktion. Det är viktigt att berätta sin berättelse så många gånger och på så många olika sätt att berättelsen om förlusten blir en integrerad del av ens livsberättelsen.

Det viktigaste under sorgens tid är att ha andra människor i närheten. Våra närmaste i familjen och vänkretsen, stödgrupp med personer som också sörjer, en professionell samtalspartner osv.

Känslor sitter i kroppen och vi behöver använda kroppen när vi sörjer. Att röra sig ger många goda effekter och motverkar depression. Det kan verka nästan lite banalt när man får rådet att motionera, att  meditera, springa, promenera när man är i sorg. Men eftersom sorgen i så hög grad sitter i kroppen blir det viktigt att låta kroppen vara aktiv.

Det finns inte något fel sätt att sörja, alla sörjer på sitt sätt. Men att till exempel undvika allt som påminner om den döde, undvika att tala om henne eller honom, att bita ihop om det som känns är direkt hälsovådligt. Det sättet är det viktigt att ta sorgen på allvar. 

Samtalsstöd i Frustuna församling

När livet är svårt kan du behöva prata med någon. Svenska kyrkan erbjuder själavård.

Sorggrupp: stöd för dig som sörjer

En grupp för dig som mist en anhörig

Animation där en person lutar sig fram och vinkar till en annan.

Första hjälpen vid sorg

Ingen människa ska behöva vara ensam i sin sorg. Därför har vi samlat konkreta tips som gör det lite lättare för oss som medmänniskor att finnas där för någon som sörjer.