GDPR & Dataskydd

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt i många hundra år och det kommer vi att fortsätta att göra!

Någon sitter vid ett skrivbord bakom en datorskärm och knappar på ett tangentbord.

Information om personuppgiftsincident

Svenska kyrkan vill informera dig om en personuppgiftsincident som skedde i samband med att kyrkan utsattes för ett cyberangrepp i november 2023. Syftet med informationen är att berätta vad som hänt och vilka åtgärder kyrkan vidtagit. Vi ger även generella tips på vad du kan göra själv för att skydda dina personuppgifter.

Svenska kyrkan och GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) blir svensk lag den 25:e maj 2018. Den nya lagen innebär att vi människor får större insyn i och kontroll över vilka uppgifter som finns om oss i system och register.

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation och hanterar många personuppgifter. Dessutom klassas religiös tillhörighet juridiskt sett som en känslig uppgift.

Både av lagliga och etiska skäl är det med andra ord viktigt att Svenska kyrkan anpassar sig till GDPR. Förändringen innebär att Svenska kyrkan kan följa med i den digitala utvecklingen och samtidigt minska riskerna för intrång i människors personliga integritet.

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att din identitet kan bevisas.

Observera att Frustuna församling enbart att tillgång till uppgifter som finns i vår egen verksamhet, och har inte tillgång till uppgifter som berör andra församlingar.

För mer information om dataskyddsförordningen innebär för dig som privatperson, GDPR, hänvisar vi till Integritetsskyddsmyndigheten

Svenska kyrkan på nationell nivå har även tagit fram policyer och riktlinjer för informationssäkerhet och personuppgiftshantering, som vi har för avsikt att följa.

Utifrån Svenska kyrkans nationella rekommendationer planerar tar vi fram en lokal lathund för GDPR-anpassade arbetssätt och rutiner när det gäller sådant som bildhantering och publicering på webb och sociala medier.

Personuppgifter i Frustuna församling

Här berättar vi om varför vi har personuppgifter och vilket syfte vi har med dem. Varför vi behöver dem och när vi gallrar.

Dataskyddsombud

Enligt dataskyddsförordningen har Frustuna församling utsett ett dataskyddsombud från dat. 2018-05-25.