Foto: Magnus Aronson / IKON

Engagera dig

I Frustuna församling finns det många möjligheter att bidra, vare sig man är intresserad av mänskliga rättigheter, gudstjänstliv, handarbete eller miljöfrågor.

Närmare 60% av de som svarar på frågan om varför de inte engagerar
sig ideellt svarar: Ingen har frågat mig om jag vill!

Det finns en del trösklar att ta sig över. Ingen har frågat? Har jag rätt kunskaper? Har jag tiden? Var vill jag lägga min tid? Samtidigt finns det forskning som visar att vi mår bra av att få hjälpa till. Det gör alltså inte bara gott för personerna vi hjälper, vi själva bär med oss positiva känslor som kan liknas vid friskvård. Det är alltså en
win-win att ideellt engagera sig i olika ändamål.

Nu ställer vi frågan Vill du hjälpa till?

 

Om du vill engagera dig och är nyfiken på hur just du skulle kunna hjälpa till och vilka uppgifter som finns i församlingen? Hör av dig till oss, vi berättar gärna mer.

Du kan även skicka intresseanmälan nedan direkt till oss så kommer vi kontakta dig.

 

Jag vill engagera mig!

Fyll gärna i de alternativ som bäst passar in på vad du skulle vara intresserad av att hjälpa till med i församlingen.