Foto: Kristin Lidell / IKON

Mässa

Välkommen till mässa varje söndag kl 11 i Frustuna kyrka

Gudstjänsten handlar om relation. Relationen till Gud får gestalt i bön och tystnad, i glädjesånger och rop om hjälp. Relationen till mig själv får också ta plats, jag får spegla mig själv och det som jag brottas med i livet, i mötet med bibeltexter och kyrkoårets olika teman. Relationen till varandra är också påtaglig i gudstjänsten.
 
Du är välkommen
Det är viktigt att känna sig välkommen och indragen i en gemenskap. På olika sätt vill vi gestalta det i gudstjänsten, i bönen, sångerna och i  nattvardens liturgi. Varje söndag har vi kyrkkaffe. Ibland bara ett enkelt kyrkkaffe i kyrkan och ibland i prästgården.

Delaktighet
Vi vill att många ska känna sig delaktiga och hemmastadda i gudstjänsten. Vi behöver vara många som hjälper till för att forma och gestalta en mässa där unga och gamla, barn och föräldrar kan fira mässa tillsammans i glädje. Välkommen att vara med!

Gudstjänsten är centrum i församlingens liv. Därför firar vi varje söndag mässa i Frustuna kyrka kl 11.00.