Om Frustuna församling

I vår församling finns det ungefär 5000 medlemmar och täcker centrala Gnesta och ungefär en mil ut åt olika håll. De flesta verksamheterna bedrivs i Tingshuset och i Frustuna kyrka och Prästgård.

Församlingen har tre vackra kyrkor. Frustuna, Kattnäs och Torsåker. 

Församlingsinstruktion

Frustuna församlings församlingsinstruktion är det styrdokument beskriver vår församling, platsen vi verkar på och vad vi har för inriktning och mål med arbetet i församlingen.

Medlem

Som medlem är du välkommen att ta del av det kyrkan erbjuder. Du är också, genom att betala kyrkoavgiften, med och tar ansvar för kyrkans framtida utveckling och kamp för kärlek, människovärde och livskvalitet.

Personuppgifter - GDPR

Den nya dataskyddsförordningen träder ikraft idag. Här hittar du mer information om hur vi i Frustuna församling och Svenska kyrkan arbetar med personuppgifter.