Om Frustuna församling

I vår församling finns det ungefär 5000 medlemmar och täcker centrala Gnesta och ungefär en mil ut åt olika håll. De flesta verksamheterna bedrivs i Tingshuset och i Frustuna kyrka och Prästgård.

Församlingen har tre vackra kyrkor. Frustuna, Kattnäs och Torsåker.