Foto: Elisabet Söderberg

Våra kyrkogårdar

Frustuna församling har tre kyrkor och tre kyrkogårdar. Sammanlagt har vi ungefär 2650 gravplatser med gravrätt. Vi har dessutom två minneslunder och två askgravlundar.

Våra kyrkogårdar

 Frustuna kyrkogård

Invid Frustuna kyrka ligger Gnestas största kyrkogård med drygt 2 400 gravplaster med gravrätt. Kyrkogården är utbyggd i flera omgångångar. På kyrkogården finns även ett enkelt kapell från 50-talet.

Tillgängligheten på kyrkogården är god med gångar av asfalt alternativt stenmjöl. Kyrkogården belyses i huvudstråk, under vintertid snöröjs inte alla gångar. Toalett finns vid visningslokalen intill Prästgården, den är alltid öppen. Toaletten är tillgänglig för rullstol och har också skötbord.

Minneslunden är bygd på 80-talet och ligger i nord/östlig riktning mot vackra Frösjön. 

Askgravlunden är kyrkogårdens senaste tillskott, bygd 2012-2013. Den ligger strax söder om minneslunden i ut mot Frösjön. Askgravlund är ett gravskick där man medverkar vid gravsättningen som anhörig, på gemensam gravsättningsyta. Namnplakett sätts upp i 25 år och man har en gemensam smyckningsyta i lunden. Gravsättning i Askgravlunden kostar 6000 kronor.

Här kan du klicka för att ta en visuell vandring på Frustuna kyrkogård

Ladda elbil
Vid Frustuna kyrkogård och prästgård finns det möjlighet att ladda sin elbil. Alla intäkter går till ACT svenska kyrkans internationella arbete. För att starta din laddning används appen cloudcharge.  Appen finns tillgänglig i App Store och Google Play.

TAXA
Laddning i max 3 timmar.
35 kr/påbörjad timme. Därefter påminnelse och taxan fördubblas.

Kattnäs kyrkogård

Kattnäs kyrkogård är högt belägen med större delen av de ca 120 gravplatserna med gravrätt i den södra slänten nedan Kattnäs kyrka. Kyrkan har grund i 1100-talet och så även kyrkogården.  Kyrkogården har också en minneslund.

Tillgängligheten på kyrkogården är medelgod med gångar stenmjöl, dock är lutningen på kyrkogården hög. Kyrkogården belyses i delvis, under vintertid snöröjs inte alla gångar. Toalett för besökare finns vid parkeringen.

Här kan du klicka om du vill ta en visuell vandring på Kattnäs Kyrkogård

Torsåkers kyrkogård

Torsåker kyrka är omgiven av en kyrkogård med ca 120 gravplatser med gravrätt. Kyrkogården har sina rötter i medeltiden såväl som kyrkan. Norr om kyrkan ligger Rosanderska gravkällaren från 1700-talet.

Tillgängligheten på kyrkogården är god med gångar av stenmjöl. Kyrkogården belyses i huvudstråk, under vintertid snöröjs inte alla gångar. Besökstoalett som alltid är öppen finns i församlingshemmet, tillgänglig med ramp.

Den 13 september 2014 invigdes Torsåkers askgravlund officiellt. Den är nu klar att tas i bruk. Kostnad för gravsättning i Torsåkers askgravlund är fastställd till 3 500 kronor.

 Här kan du klicka om du vill ta en visuell vandring på Torsåkers kyrkogård

 

Gravskick 

Askgravlund

Askgravlund är ett gravskick där man medverkar vid gravsättningen som anhörig, på gemensam gravsättningsyta. Namnplakett sätts upp i 25 år och man har en gemensam smyckningsyta i lunden. Snittblommor och engångsljus är tillåtna. Däremot är inte lyktor, egna minnesstenar och andra fasta föremål tillåtna. Krukor är tillåtna vid påsk, allhelgona samt mindre granrissmyckningar. Smyckningsytorna städas av för att ge ett ordnat skick av kyrkogårdsförvaltningen.

Askgravlund finns på Frustuna kyrkogård och Torsåkers kyrkogård

Minneslund
Minneslund är ett anonymt gravskick där askan sprids av personal utan närvaro av anhöriga, ingen gravrätt finns och inget namn sätts upp. Gemensam smyckningsyta för finns. Snittblommor och engångsljus är tillåtna. Däremot är inte lyktor, egna minnesstenar och andra fasta föremål tillåtna. Krukor är tillåtna vid påsk, allhelgona samt mindre granrissmyckningar. Smyckningsytorna städas av för att ge ett ordnat skick av kyrkogårdsförvaltningen. Detta gravskick är kostnadsfritt.

Minneslund finns på Frustuna kyrkogård och Kattnäs kyrkogård.

Skyltsystemet på kyrkogårdarna

På kyrkogårdarna finns små skyltar på alla gravar. Skyltarna kan ha både nummer, färger och tilläggsskytar på samma "sticka". Här förklarar vi vad de betyder och varför de finns.