Församlingsinstruktion

Frustuna församlings församlingsinstruktion är det styrdokument beskriver vår församling, platsen vi verkar på och vad vi har för inriktning och mål med arbetet i församlingen.

Vår församlingsinstruktion utfärdades december 2023 av domkapitlet i Strängnäs stift. Den är mycket lättläst, och det är lätt att förstå vilka värdegrunder och visioner församlingen arbetar efter.

Församlingsinstruktionen är framtagen av anställda, kyrkoråd och ledningsgrupp tillsammans. Den är godkänd i kyrkofullmäktige.

Vision och värdegrund


Allt vårt arbete och vårt engagemang präglas av kärlek, glädje och professionalitet.

Församlingsinstruktionen kan du ladda ner här: