Församlingsinstruktion

Frustuna församlings församlingsinstruktion är det styrdokument beskriver vår församling, platsen vi verkar på och vad vi har för inriktning och mål med arbetet i församlingen.

Vår församlingsinsturktion godkändes 2018 av domkapitlet i Strängnäs stift. Den är mycket lättläst, och det är lätt att förstå vilka värdegrunder och visioner församlingen arbetar efter.

Församlingsinstruktionen är framtagen av anställda, kyrkoråd och ledningsgrupp tillsammans. Den är godkänd i kyrkofullmäktige.

Vision och värdegrund


Allt vårt arbete och vårt engagemang präglas av kärlek, glädje och professionalitet.
Frustuna församling är:
• En gemenskap med Kristus i centrum där alla känner sig välkomna och sedda.
• En plats för personligt och andligt mognande.
• En organisation där enskilda personer och samhället utmanas till god etik/goda handlingar

Församlingsinstruktionen kan du ladda ner här: