Foto: Linda Mickelsson /Ikon

Kraftsamling

Vet du om att vi har en friskvårdsgrupp inom musik & hälsa?

Vi träffas kontinuerligt under två terminer. För att söka vår inre kraft och närvaro i nuet tar vi hjälp av kulning och andra röstliga lekfulla och avslappnande övningar. Musik kommer också att användas på lite olika sätt.

Vi vänder oss till alla som behöver kraftsamlande friskvård och speciellt till dig som lider av stressrelaterad ohälsa. Kanske är du påväg in i/ut ur ett tillstånd av utmattning?

Ingen tidigare erfarenhet eller särskild sångröst behövs, utan mest mod att pröva sin röst under kravlösa former. 

 

ANMÄLAN
frustuna.forsamling@svenskakyrkan.se
0158-22100

NÄR
Ny grupp, som löper under 2 terminer startar den hösten 2024. Vi träffas varannan måndag (jämna veckor) i Frustuna kyrka och miljön runt omkring. 

MER INFO

Karin Lindström Kolterud 

0704-611290

info@kularkraft.se

 

Ledare
Karin Lindström Kolterud, utbildad i ”musik & hälsa” vid Kungliga musikhögskolan. Under utbildningen gjorde Karin, i samarbete med Frustuna församling, en studie om hur man kan använda kulning som friskvård för personer med stress och utmattningsrelaterad problematik. Resultatet blev mycket positivt. Kulningen verkade, på ett kravlöst och lustfyllt sätt öka upplevelsen av närvaro i kropp och sinne, och därmed sänka deltagarnas upplevelse av stressnivå. En av deltagarna sa:

-”Som utbränd behöver jag mer än bara avslappning. Behöver få ihop mig och få kraften att göra något, och det ger kulningen. Kulningen är en kraft som inte kostar något, utan ger istället.”

Resultatet har stärkt Karin i sin ”kularmission” som hon själv säger, och berättar att lusten att utforska kulning som friskvård kommer ur hennes egna erfarenheter av utbrändhet och hur hon med musiken och kulningen fått hjälp till återhämtning. 

Karin har byggt upp sin egen metod som hon kallar friskvårdskulning, som förutom kulningstekniken har inslag av avslappningsövningar med inspiration av toning, feldenkreis, qi gong och mindfulness.

Karin är traditionsbärande folksångerska, har kulat i mer än 15 år och leder sen flera år kurser i kulning. Läs mer på hennes hemsida www.kularkraft.se

Karin: -”Min erfarenhet är att det är i leken man slappnar av och kan hitta till styrkan i sin röst. Stressrelaterad ohälsa har ökat lavinartat det senaste decenniet, och i en allt mer stressad omvärld tror jag att behovet ökar att få gå upp i något lustfyllt för sin egen skull, något som kan hjälpa en att bara vara här och nu”.

Läs mer om kulning och kraftsamling här:

Röster från tidigare deltagare

"Det ger glädje, gemenskap, kroppskännedom, mod, kraft, inspiration, mindfullness och styrka"

"Roligt och spännande sätt att vidga sina horisonter på"

"Det är avstressande"