Foto: Magnus Aronson / IKON

Barn- och ungdomskörer

Att sjunga tillsammans är kul och utvecklande! Att sjunga i någon av församlingens körer är gratis; det du betalar med är din tid och ditt engagemang. Körerna gör minst en konsert eller föreställning tillsammans per termin, och varje kör medverkar också i minst en Familjemässa. Vi bjuder på mellanmål i anslutning till körrepetitionerna. Höstterminen startar v 36.

Barnkör, förskoleklass- åk 1 
Torsdagar kl. 13.30-14.15 
Lustfyllt musikskapande och gemensam sång. Vi sjunger rörelsesånger och utforskar olika sätt att använda rösten.

Diskantkör åk 2-3 
Onsdagar vid Tingshuset kl. 14.00-14.45
Gemensam sång och introduktion till stämsång, som t. ex kanon sånger och svarsstämmor.

Unga röster åk 4-6
Onsdagar kl. 14.45-15.30
I unga röster arbetar vi med att utveckla stämsången, och att sjunga repertoar på olika språk och i olika genrer.

Ungdomskör från 7:an och uppåt
Torsdagar kl.16.00-17.00
När vi kommit upp till ungdomskören läggs ett större fokus på repertoar och instudering. Vi väljer material tillsammans och sångarna utvecklar sin sångteknik och sitt lyssnande.

Anmäl dig här! Kallelse skickas ut i augusti.

Körledare Cecilia Eriksson

I formuläret nedan kan du anmäla dig/ditt barn till någon utav våra körer där det finns platser lediga.

Kryssa vilken kör du önskar anmäla ditt barn till