Foto: Magnus Aronson / IKON

Barnkörer

Att sjunga tillsammans är kul och utvecklande! Att sjunga i någon av församlingens körer är gratis; det du betalar med är din tid och ditt engagemang. Körerna gör minst en konsert eller föreställning tillsammans per termin, och varje kör medverkar också i minst en Familjemässa. Vi bjuder på mellanmål i anslutning till körrepetitionerna. Vårterminen startar v.36.

Sånggrupp (förskoleklass – år 1)
Lustfyllt musikskapande och gemensam sång. Vi utforskar olika sätt att använda rösten, sjunger tillsammans, leker och lär oss om musik.

Höstterminen avslutas med ett luciatåg på församlingens familjemässa söndagen den 11 december kl 11.

Varje repetition inleds med enklare mellanmål.

Tid: Onsdagar kl 13.30-14.15.

 

Diskantkören (år 2-3)
Vi fortsätter utveckla den gemensamma sången. Vi övar på att variera dynamik och karaktär i sången.

Under höstterminen medverkar vi vid två tillfällen vid mässan i kyrkan. Terminen avslutas den 11 december med en stor luciakonsert.

Varje repetition inleds med enklare mellanmål.

Tid: Torsdagar kl 14-15.

 

Unga röster (år 4-6)
Introduktion till stämsång och repertoar på olika språk. Vi bekantar oss med noter och grundläggande musikteori.

Under höstterminen medverkar vi vid två tillfällen vid mässan i kyrkan. Terminen avslutas den 11 december med en stor luciakonsert.

Varje repetition inleds med enklare mellanmål.

Tid: Torsdagar kl 15-16.

I formuläret nedan kan du anmäla dig/ditt barn till någon utav våra körer där det finns platser lediga.

Kryssa vilken kör du önskar anmäla ditt barn till