Gudstjänst och Musik

Gudstjänsten handlar om relation. Relationen till Gud får gestalt i bön och tystnad, i glädjesånger och rop om hjälp. Relationen till mig själv får också ta plats, jag får spegla mig själv och det som jag brottas med i livet, i mötet med bibeltexter och kyrkoårets olika teman. Relationen till varandra är också påtaglig i gudstjänsten.

Morgonmässa

Morgonmässa och frukost. Torsdagar kl 08.30 i Tingshuset, Tingshusgatan 12

Mässa

Välkommen till mässa varje söndag kl 11 i Frustuna kyrka

Du är välkommen
Det är viktigt att känna sig välkommen och indragen i en gemenskap. På olika sätt vill vi gestalta det i gudstjänsten, i bönen, sångerna och i  nattvardens liturgi. 

Delaktighet
Vi vill att många ska känna sig delaktiga och hemmastadda i gudstjänsten. Vi behöver vara många som hjälper till för att forma och gestalta en mässa där unga och gamla, barn och föräldrar kan fira mässa tillsammans i glädje.

Välkommen att vara med!

Digitalt gudstjänstliv

Fira gudstjänst där du är! Läs mer här...

Kollekt & Insamling med Swish

Lämna din söndagskollekt eller gåva via mobiltelefonen. Systemet heter Swish!