Förtroendevalda 2018-2021

Här presenteras vår styrande & beslutande organisation

KYRKOFULLMÄKTIGE

Fullmäktige ansvarar bland annat för:

  • Budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor
  • Val av ledamöter och ersättare i kyrkorådet
  • Val av revisorer, årsredovisning och ansvarsfrihet.

Kyrkofullmäktige väljs genom direkta kyrkliga val och dess arbetsformer regleras i Kyrkoordningen och ofta antar kyrkofullmäktige en egen arbetsordning med detaljerade bestämmelser.
Kyrkofullmäktige har vanligen möten 2 ggr/år. I Maj beslutas om årsredovisningen och verksamhetsberättelse samt ansvarsfrihet. i Novembermötet beslutas om budget för kommande år. Dessa möten är öppna för allmänheten.

Kyrkofullmäktige ordinarie ledamöter

Jonny Karlsson, ordförande (S) från 1/1-2020
Berit Sjölander (S)
Siv Andersson (S) (ordförande tom 31/12-2019)
Kjell Rimsberg (S)
Annette Furå (S)
Jonny Karlsson (S)
John Erik Wårdemark (S)
Petra Lindström (S)
Bertil Ekstrand (S)
Eva Johnson Schelin (S)
Lill Björk, (Ks)
Gunilla Karlsson (Ks)
Matihas Cedergren (Ks)
Gun Alm (Ks)
Kerstin Björk Ericsson (Ks)
Svea Davidsson, vice ordförande(Ks)
Ingegerd Johansson (Ks)
Margareta Ahlstrand (Ks)

Göran Ehrenhorn (SD)

ERSÄTTARE                                  

Berndt Ullström (S)
Agneta Karlsson (S)
Börje Johansson (S)

Renée Jeginder (Ks)

 

Nomineringsgrupper:
S = Socialdemokraterna
Kontaktperson: Siv Andersson
tel. 070-4253295, epost: s.iw@telia.com

KS = Kyrklig samverkan
Kontaktperson: Lill Björk
tel.  070-397 95 41 e-post: libavi@gmail.com

SD = Sverigedemokraterna
Kontaktperson: Göran Ehrenhorn
tel. 070-239 16 72 e-post: goran.ehrenhorn@gmail.com

KYRKORÅDET

är församlingens styrelse, dess verkställande organ. I kyrkorådet ingår förutom de kyrkopolitiskt valda även kyrkoherden.

Ledamöterna i kyrkorådet behöver inte vara förtroendevalda, dvs de behöver inte vara ledamöter eller ersättare i kyrkofullmäktige för att sitta i kyrkorådet. Det vanligaste är att de är det men det är inget krav. Kyrkorådet väljs i Frustuna av kyrkofullmäktige och inte av folket i kyrkoval, för att vara med i kyrkorådet måste man vara valbar, dvs bo i församlingen och vara medlem.

Kyrkorådet har möten nästan varje månad med uppehåll för jul och sommarledighet. 

Kyrkorådets ordianrie ledamöter

Siv Andersson, KR ordf från 1/1-2020 (S)
Berit Sjölander (S)
Kjell Rimsberg (S)
Anette Furå (S)
Lill Björk (KS)
Gun Alm (KS)
Gunilla Karlsson (KS)
Johanna Scherp, vik kyrkoherde

Ersättare

Jonny Karlsson(S)
John Erik Wårdemark (S)
Börje Johansson (S)
Berndt Ullström (S)
Margareta Ahlstrand (Ks)

S = Socialdemokraterna
KS = Kyrklig samverkan