Förtroendevalda 2022-2025

Här presenteras vår styrande & beslutande organisation

KYRKOFULLMÄKTIGE

Fullmäktige ansvarar bland annat för:

  • Budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor
  • Val av ledamöter och ersättare i kyrkorådet
  • Val av revisorer, årsredovisning och ansvarsfrihet.

Kyrkofullmäktige väljs genom direkta kyrkliga val och dess arbetsformer regleras i Kyrkoordningen och ofta antar kyrkofullmäktige en egen arbetsordning med detaljerade bestämmelser.

Kyrkofullmäktige har vanligen möten 2 ggr/år. I Maj beslutas om årsredovisningen och verksamhetsberättelse samt ansvarsfrihet. i Novembermötet beslutas om budget för kommande år. Dessa möten är öppna för allmänheten.

Kyrkofullmäktige ordinarie ledamöter

Anna Sanchez Lindström (POSK)
Kerstin Björk Ericsson (POSK)
Lill Björk (POSK)
Magnus Wickman (POSK)
Gunilla Karlsson (POSK), Ordförande
Svea Davidsson (POSK)
Gun Alm (POSK)

Petra Lindström (S)
Siw Andersson (S)
Jonny Karlsson vice ordförande (S)
Anette Furå (S)
Ingrid Feldt (S)
Berndt Ullström (S)

Hampus Frid (FK)

Anne-Lise Ljung (SD)

ERSÄTTARE                                  

Margareta Ahlstrand (POSK)
Klaus-Henning Schütt (POSK)

Anders Oscarsson (S)
Agneta Karlsson (S)

Ingegerd Johansson (FK)

 

Nomineringsgrupper:
FK = Frimodig kyrka
Kontaktperson: Hampus Frid, epost: hampus.frid@svenskakyrkan.se


S = Socialdemokraterna
Kontaktperson: Siv Andersson
tel. 070-425 32 95, epost: siv.andersson3@svenskakyrkan.se

POSK= Partipolitiskt obundna Svenska kyrkan
Kontaktperson: Lill Björk
tel.  070-397 95 41 e-post: lill.bjork@svenskakyrkan.se

SD = Sverigedemokraterna
Kontaktperson: Anne-Lise Ljung
tel. 073-625 89 21 e-post: ljung.annelise@gmail.com

KYRKORÅDET

Kyrkorådet är församlingens styrelse, dess verkställande organ. I kyrkorådet ingår förutom de kyrkopolitiskt valda även kyrkoherden.

Ledamöterna i kyrkorådet behöver inte vara förtroendevalda, dvs de behöver inte vara ledamöter eller ersättare i kyrkofullmäktige för att sitta i kyrkorådet. Det vanligaste är att de är det men det är inget krav. Kyrkorådet väljs i Frustuna av kyrkofullmäktige och inte av folket i kyrkoval, för att vara med i kyrkorådet måste man vara valbar, dvs bo i församlingen och vara medlem.

Kyrkorådet har möten nästan varje månad med uppehåll för jul och sommarledighet. 

Kyrkorådets ordinarie ledamöter

Lill Björk (POSK), Ordförande
Svea Davidsson (POSK)
Mangus Wickman (POSK)
Hampus Frid (FK)
Siw Andersson (S), Vice ordförande
Anette Furå (S)
Berndt Ullström (S)

Ersättare

Gun Alm (POSK)
Gunilla Karlsson (POSK)
Margaretha Ahlstrand (POSK)
Ingegerd Johansson (FK)
Jonny Karlsson (S)
Petra Lindström (S)
Ingrid Feldt(S)

S = Socialdemokraterna
POSK = Politiskt obundna Svenka kyrkan
FK = Frimodig kyrka

En kvinna håller valsedlar i olika färger i händerna, som en solfjäder.

Kyrkoval 21 september 2025

Här finns samlad information om kyrkovalet