Foto: Ulrika Rix

Allt om kyrkogårdarna

Kyrkogårdsförvaltningen i Frustuna församling sköter kyrkogårdarna vid Frustuna, Torsåker och Kattnäs kyrkor.

Kyrkogårdsförvaltningen svarar för drift och underhåll av begravningsplatserna inom Frustuna församling.  Våra kyrkogårdar är Frustuna -, Kattnäs och Torsåkers kyrkogårdar. 

Vi ansvarar för att begravningslagens bestämmelser efterföljs och att gravregister och kartor stämmer.

Vi utför plantering och skötsel av gravplatserna på uppdrag av gravrättsinnehavare och kan ofta hjälpa till med olika praktiska saker du vill ha ordnat på kyrkogårdarna.

Se vidare under gravskötsel, för exempel på våra tjänster.

Kontakta oss gärna om du har frågor gällande här hittar du våra kontaktuppgifter.

Vi som arbetar med kyrkogårdsförvaltningen hittar du här!

söker du gravsatta på någon av våra kyrkogårdar?

Vi har tillgång till alla gravsatta på våra kyrkogårdar fram till 2015-12-31 via denna länk på Gravar.se

Vi är just nu i ett systembyte så därför är inte gravsatta 2016 med där, kontakta expeditionen för information gällande dem.

Några enkla ordningsregler för våra kyrkogårdar


Välkomna att smycka gravar med gravlyktor under perioden 1/9—30/4.

I minneslundar och askgravlundar tillåter vi endast buketter och engångsljus på i gemensamma utsmyckningsytor.

Finns en kontaktskylt vid graven du besöker ber vi dig omgående kontakta kyrkogårdsförvaltningen.

Hundar är välkomna på våra kyrkogårdar, men de ska hållas kopplade och de får inte rastas på kyrkogården.

Självklart är barn lite extra välkomna på våra kyrkogårdar, vi har kannor och spadar för små händer.

Se gärna till att barnen inte klänger på gravstenarna, risken att en gravsten rasar finns alltid trots att vi försöker kontrollera så de står stadigt, särskild risk råder vid tjällossning, snösmältning och kraftig nederbörd.

Aktuellt från Frustuna församling