Foto: Ulrika Widepalm

Årets kyrkogårdsförvaltning 2017 finns i Harplinge

Nyhet Publicerad

Vinnare i tävlingen Årets kyrkogårdsförvaltning

"Med kreativitet och effektivt utnyttjande av begränsade resurser har kyrkogårdsförvaltningen i Harplinge-Steninge skapat av en levande kyrkogård som gör besökaren glad. Personalens intresse för växtlighet och besökarnas bästa har utmynnat i en botanisk upplevelsepark som retar sinnena och stimulerar till umgänge och aktivitet...." ur motiveringen från SKKF - Svenska kyrkogård- och krematorieförbund 

Grattis till berörd personal och förtroendevalda för utmärkelsen!