Kraft att påverka på årets stiftskonfirmanddagar

Nyhet Publicerad Ändrad

Är jag som ung fri att förändra, så som Reformationsåret 2017 vill säga?

Hur kan vi stötta varandra och tillsammans skapa kraft att påverka? Under två dagar kan vi hälsa inte mindre än 1700 konfirmander och unga ledare välkomna till årets stiftskonfirmanddagar med temat ”Kraft att påverka”.

Svenska Kyrkans Unga i Västerås distrikt vill visa att unga människor betyder något och har en reell möjlighet att påverka världen. Det är inte alltid lätt att se när man är i fjortonårsåldern - en tid då många kan börja tvivla på sitt eget värde och tappar tron på att de verkligen kan förändra världen. Det vill årets stiftskonfirmanddagar lyfta upp med en mässa och festkväll som sätter kraften att påverka i centrum!

Precis som tidigare år finns det två stiftskonfirmanddagar:
"Älskad", den 11 mars, Västerås
"Fighting the darkness", den 25 mars, Mora

På programmet för båda dagarna finns förutom mässor även workshops kring olika sätt att påverka, möten med unga stipendiater som rest i världen och varit med om att förändra, massor av musik och självklart den klassiska tacobuffén och disco!

Självklart är hela arrangemanget drogfritt.

Alla vill vara med
Intresset för att delta i stiftskonfirmanddagarna är stort! Kanske för att det är ungdomarna själva som är med och bestämmer vad som ska hända under dagarna - och som både leder gudstjänsterna och är konferencierer på scenen under festkvällen.

Insamling till Fastekampanjen
I samband med mässorna under årets stiftskonfirmanddagar sker en insamling till Fastekampanjen som i år lyfter fram Svenska kyrkans internationella arbetes ko-kalvprojektet i Tanzania.
Läs mer om Fastekampanjen.   

Lydiapriset delas ut
I samband med gudstjänsten under stiftskonfirmanddagen Älskad i Västerås får prästen Mia Ehrengren från Tomaskyrkan i Västerås ta emot året Lydiapris för sitt arbete bland ungdomar i Västerås pastorat. Priset innebär, förutom 5000 kronor och ett diplom, även att Mia får äran att predika i mässan.

Om stiftskonfirmanddagarna
Stiftskonfirmaddagarna arrangeras av Västerås stift i samarbete med Svenska Kyrkans Unga Västerås distrikt och församlingarna norra Dalarna.

För dig som deltar finns mer information och program på Västerås stifts intranät. 

Kontakt