Liturgiska färger

Vitt
Den vita färgen är glädjens, segerns, ljusets och oskuldens färg. Vitt står för renhet och helighet.

Vi använder den vita färgen på Kristusdagar, Juldagen, Påskdagen, på Tacksägelsedagen och på Alla Helgons dag. Den används också vid dop, konfirmation, vigsel och vid begravning.

Vitt kalkkläde med bursa
Foto: Berit Lundqvist

Rött
Den röda färgen är Andens färg. Färgen står för martyrerna, blodet och elden. Kärlekens evigt brinnande låga är alltid röd. Rött är sedan gammalt en färg för status och värdighet.

Vi använder den röda färgen till Pingst (Andens helg), på martyrdagar och apostladagar t.ex. på Stefansdagen, Annandag Jul. Också Reformationsdagen är en röd dag.

Rött kalkkläde med bursa
Foto: Berit Lundqvist

Blått
Blått och violett är eftertankens färg. Den får oss att tänka på botgöring, ånger, vemod och rannsakan. Blått är himladrottningen Junfru Marias färg.

Vi använder blått under julen och påskens förberedelsetid. Till advent och under fastan.

Blått kalkkläde med bursa
Foto: Berit Lundqvist

Grönt
Grönt är det växande livets färg. Det är vårens, ungdomens och hoppets färg.

Vi använder grönt under hela trefaldighetstiden.

Grönt kalkkläde med bursa
Foto: Berit Lundqvist

Svart
Sorgens och mörkrets färg. Döden, tomrummet.

Vi använder den på Långfredagen och ibland vid begravning.

Svart stola
Foto: Berit Lundqvist