Skrudar

Här kan du läsa om prästens, altarets och kalkens skrud, om material och användningsområden.

Vit mässhake

Prästens skrud

Till prästens skrud hör mässhake, alba, halslin, cingulum, stola, röcklin, och korkåpa.

Altarbrun

Altarets skrud

Till altarets skrud räknas altardukar, altarbrun och antependier, men också vaser, blommor, ljusstakar, ljus o krusifix.

Kalkkläde med bursa

Kalkens skrud

Till kalkens skrud hör nattvardsilvret, kalkklädet, bursan, pallan och corporalet.