Prata med oss

Fastekampanjen 2018

Att resa sig starkare – Fastekampanjen 2018

I en katastrof behöver människor mat, vatten och tak över huvudet. Men också värdighet och hopp. Därför arbetar vi med psykosocialt stöd som gör att människor kan gå från att överleva till att leva.


En katastrof vänder upp och ner på allt. För att människor snabbt ska kunna återhämta sig och känna att de återfår kontroll över situationen är det avgörande att ge stöd på rätt sätt.

Det psykosociala arbetssättet ser till att människor får rätt information, är delaktiga i beslut som rör deras egna liv och får stöd att utvecklas. Så kan människor resa sig starkare ur krisen. Fimen nedan ger en bild av hur vi arbetar. 

Vad är Psykosocialt arbete?

När katastrofen slår till är vi där från början och hela vägen mot en ljusare framtid. Det här är stöd som ger kraft. Ge en gåva så människor kan resa sig starkare.

Att känna trygghet

 • Att basala behov uppfylls
 • Att få viktig information
 • Att känna sig delaktig

I en katastrof är det kaos. Vi ser till att basala behov uppfylls, att människor får rätt information, känner sig delaktiga och är trygga. Här tar vi reda på vilka behov de drabbade har. 

Att hitta sin grupp

 • Att organisera sig
 • Att känna grupptillhörighet
 • Att skapa sociala nätverk

I en katastrof slås alla sociala nätverk ut. Vi organiserar stöd så att människor återfår kontroll. En viktig del är att hitta en gemenskap där man kan få stöd och utvecklas.

Att utvecklas

 • Att känna stöd av varandra
 • Att ta tillvara på varandras erfarenheter och resurser
 • Att få en inkomst

I stödgrupper tar människor hjälp av varandra. En utbildning eller yrkesutbildning leder till en inkomst och trygghet. En framtid för en människa och ett land.

Att resa sig starkare

 • Att känna framtidstro
 • Att få styrka att gå vidare
 • Att vara bättre rustad för framtiden

Med rätt stöd på vägen, reser sig människor starkare ur katastrofen. De blir bättre rustade för framtiden, och vågar tro på en framtid.

Svenska kyrkans internationella arbete...

 •  drivs av tron att alla människor har lika värde.
 • arbetar för alla människors rätt till mat, försörjning, tryghet,utbildning, hälsa och tro.
 • finns ofta på plats redan innan katastrofen inträffar – och stannar kvar efter den.
 • arbetar för rättvisa, fredliga och demokratiska samhällen som ger människor som lever i utsatthet förutsättningar att själva förändra sina liv.
 • kontrolleras av Svensk insamlingskontroll – vi hanterar gåvor på ett ansvarsfullt sätt.
 • är medlem i ACT-alliansen, Action by Churches Together, som är ett globalt samarbete mellan kyrkor och kyrkorelaterade organisationer, för katastrofinsatser, utveckling och påverkan.