Kyrkliga textilier

"Tillbedjen Herren i helig skrud" I alla våra kyrkor finns textilier med stort textilhistoriskt, kyrkohistoriskt och konstnärligt värde. Det är allas vårt ansvar att bevara dessa textilier till kommande generationer.

"Tillbedjen Herren i helig skrud" löd texten i 29:e Psaltarpsalmen i 1917 års bibelöversättning. I den nya översättningen står det: fall ned inför Herren i helig skrud.

Svenska kyrkan använder olika textilier i gudstjänsten. De har alla olika symbolik, både i sin färg och i sitt sätt att användas. Många har också en lång tradition. Ett exempel är den mässhake vi idag använder. Den har sitt ursprung i den mantel, det ytterplagg, som bars på Jesu tid. Formen har ändrats genom åren men grunden är densamma.

Kyrkan har alltid ställt stora krav på material och utformning av sin liturgiska utsmyckning. Genom åren har textilier hållit en hög klass. Vi har många textilier bevarade från medeltiden och framåt genom århundraderna. 

Rött kalkkläde från 1768

Rött kalkkläde från 1768
Foto: Berit Lundqvist

Blå mässhake från 1757

Blå mässhake från 1757
Foto: Berit Lundqvist