Foto: Pia Lundberg/IKON

Någon att prata med

I Svenska kyrkan finns människor som står beredda att hjälpa dig. Både när du behöver någon att prata med eller om du vill ha hjälp i en relation.

Församlingen

I din församling finns människor som är beredda att lyssna och ge stöd. Om du vill tala med en präst eller en diakon under dagtid ka du alltid vända dig till din hemförsamling.

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

Svenska kyrkans familjerådgivning

Familjerådgivningen är till för vuxna med svårigheter i nära relationer.

Sexuella övergrepp

Alla människor har rätt att bli bemötta med respekt. Ingen har rätt att utnyttja en annan persons tillit för att tillfredsställa sina egna känslomässiga behov. Detta gäller överallt, även inom Svenska kyrkan.

Sjukhuskyrkan

Enskilda samtal och själavård, gudstjänster, andakter och bön, i tystnad och stillhet eller tillsammans med andra. Du behöver inte vara kristen för att besöka sjukhuskyrkan.

Högskole- och universitetskyrka

Vid universitet och högskolor över hela Sverige kan studenter träffa en präst, pastor eller diakon för samtal under tystnadsplikt.

Finskspråkig telefonjour

Om du behöver samtala om din livssituation på finska erbjuder Svenska kyrkan dig finskspråkig själavård via telefon, Palveleva puhelin.