Juluppropet: För en human migrationspolitik

Nyhet Publicerad

Under 2016 har det skett en drastisk förändring i svensk flyktingpolitik. #Juluppropet uppmanar regeringen att agera för en humanare migrationspolitik. Skriv på du också!

”Under 2015 sökte över 70 000 barn skydd i vårt land (enligt Migrationsverket). De kom med eller utan familj från våld och krig till ett nytt liv i Sverige. Här möttes de av generositet och konkret omsorg: hos politiker och tjänstemän, hos lärare och skolpersonal, hos socialsekreterare och gode män, hos företag, föreningar och kyrkor. Tusentals människor har delat med sig av tid och engagemang i fotbollsträning, språkklasser och lekgrupper. Det är lätt att förstå varför. Man vill bidra. Hjälpa till. Vara en medmänniska.

Under 2016 har det skett en drastisk förändring i svensk asyl- och flyktingpolitik. I juni röstade riksdagen för en ny och restriktiv asyllagstiftning. Men inte bara lagen, utan också myndigheternas tillämpning har stramats åt. Människor på flykt riskerar att beskrivas som en social och ekonomisk belastning och ett problem som bör lösas utanför Sveriges gränser. Vi är många som är djupt oroliga över den teknifiering, empatilöshet och avhumanisering som kommer till uttryck i den nuvarande asylpolitiken och i diskussionen kring den. Särskilt drabbade är barn och unga, som berövas hopp och framtidstro.”

Så står det i det Julupprop som startar på initiativ av Sveriges Kristna Råd. Ett upprop för en mer human migrationspolitik med barn och barnfamiljer i centrum. Bakgrunden är den hårdare asylpolitik som infördes sommaren 2016. En lag som innebar tillfälliga uppehållstillstånd som norm och som kraftigt begränsade möjligheterna till familjeåterförening.

Medarbetare i församlingar runt om i Sverige möter dagligen människor som drabbas av den nya lagen och dess konsekvenser.  Många människor vänder sig till kyrkorna och ber dem agera mot den utsatthet unga personer, och familjer, upplever i asylprocessen. Sveriges Kristna råd kanaliserar nu denna vädjan genom att starta Juluppropet. Namninsamlingen, som inleds idag, pågår till slutet av januari.

Genom att underteckna Juluppropet uppmanas regeringen att:

– ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro
– ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv
– undanröja praktiska hinder mot familjeåterförening.

Underteckan Juluppropet här!