Foto: Gustav Hellsing/IKON

Om granskningen av Svenska kyrkans resor

Nyhet Publicerad Ändrad

Tisdag 31 maj sände Sveriges radios Ekot en granskning av utlandsresor inom Svenska kyrkan. Så här förhåller sig Piteå församling till granskningen.

Media gör för närvarande en granskning av Svenska kyrkan. Det är medias uppgift att granska myndigheter, organisationer och företag och vi vill i detta vara transparenta och öppna. Granskningen som Sveriges radios Ekot genomför tar upp utlandsresor inom organisationen Svenska kyrkan med fokus på bland annat utlandsresornas omfattning, kostnader och motiveringar. Även Piteå församling ombads tidigare i år att redovisa sina eventuella utlandsresor för Ekot. Inga utlandsresor för personalen fanns att redovisa och redaktionen valde därför att inte gå vidare i granskningen.

Att hantera medlemmarnas pengar varsamt är viktigt och församlingen har ett stort ansvar. Av det skälet välkomnar vi granskningen och vi ser att det finns goda skäl att vara tydlig med att kommunicera bakomliggande motiv till de satsningar som görs i församlingen, vare sig det handlar om personalvård, utbildning eller direkta verksamheter. Samtidigt är det i sammanhanget viktigt att poängtera att kyrkoavgiften från våra medlemmar går till den lokala verksamheten och att det är där vårt fokus ligger; att stötta utsatta människor, bedriva verksamhet för barn och äldre, fira gudstjänst och tillgängliggöra kultur för hela Piteå.

Varje år genomförs inrikesresor tillsammans med församlingens konfirmander. Dessa resor ingår inte i granskningen.

Mats Björk
Kyrkoherde i Piteå församling

Bra att Svenska kyrkan granskas

I slutet av maj 2016 presenterades två granskningar av Svenska kyrkan, oberoende av varandra. Ekot har tittat på församlingars utlandsresor, Aftonbladet har granskat Svenska kyrkan i utlandet.
Vi tar granskningarna på allvar och följer upp dem, läs mer om detta.