Foto: Maria Fäldt

S:t Mary - ett meningsfullt arbetsliv för alla

S:t Mary är en innovativ social verksamhet inom Svenska kyrkan med målet att fungera som en språngbräda till ett hållbart arbetsliv för dem av oss som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden. I Piteå har vi S:t Mary-kursen som bedrivs i samarbete med Framnäs folkhögskola.

S:t Mary-kursen

Verksamheten bedrivs i samarbete mellan Piteå församling och Framnäs folkhögskola och passar den som varit borta från arbete eller studier under en längre tid. Samverkan sker med olika aktörer i samhället som strävar mot att skapa plats för fler på arbetsmarknaden.  

Alla deltagare skrivs in i en kursplan med individuella mål och individuella stegförflyttningar i syfte att närma sig arbetsmarknaden.

Grästrimmning tillsamammans med vaktmästeriet på Framnäs folkhögskola. Foto: Helena Karlsson

Undervisning och arbetsträning

I kursen ingår samtal och undervisning inom områden som samhällskunskap, livskunskap och hjärnkunskap samt arbetsträning. Arbetsträningen sker på fem olika stationer. Tre av stationerna är verkstäder och två arbetsnära social platser.

S:t Mary-kursen erbjuder arbetsträning i dessa verkstäder:

  • Textilverkstaden
  • Ljusverkstaden
  • Kök- och bakningsverkstaden

S:t Mary-kursen erbjuder arbetsnära och social träning i:

  • Vaktmästeriet på Framnäs folkhögskola
  • S:t Mary kyrkstadskafé i Öjeby kyrkstad

Mary-metoden

Marymetoden är en bemötandemetod som tagits fram inom Svenska kyrkan. Den bygger på en kristen människosyn och på mångårig erfarenhet av att stötta människor som står långt från arbetsmarknaden att komma vidare i sina liv och finna en långsiktig lösning på sin försörjning. Målet är ett hållbart arbetsliv för alla.

Meningsfullhet - Varje deltagare finns med i ett meningsfullt sammanhang och erbjuds meningsfulla arbetsuppgifter. Varje arbetsdag ska vara meningsfull utifrån deltagarens mål och personliga utvecklingsplan. 

Arbetsgemenskap - Ingen jobbar ensam. Församlingen som arbetsplats och församlingens medarbetare utgör deltagarens arbetsmiljö. 

Rehabilitering - Mary utgår från varje deltagares förmåga och livssituation. Arbetsuppgifter, stödjande samtal och hälsostärkande inslag syftar alla till att stärka deltagarens väg mot egenmakt, god hälsa och egen försörjning. 

Yrkesstolthet - När en deltagare känner stolthet och glädje över arbetets resultat och arbetets gemenskap är det ett kvitto på att Mary-metoden fungerar. Det är deltagarens upplevelse och utveckling som bestämmer metodens värde. 

Framnäs folkhögskola

Läs om S:t Mary-kursen hos vår sammarbetspart Framnäs folkhögskola.

Läs mer här

S:t Mary

S:t Mary vill skapa plats och ge stöd åt personer som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden. Verksamheten finns på flera orter i Sverige. I Piteå drivs den i samarbete med Framnäs folkhögskola som S:t Mary-kursen och har Kyrkstadskaféet som arbetsträningsplats. Det som är gemensamt för alla S:t Mary är den sociala verksamheten med praktik och arbetsträning samt produktion av en gemensam kollektion av designade, återbrukade och hållbara produkter.

Ledorden för verksamheten är meningsfullhet, arbetsgemenskap, rehabilitering och yrkesstolthet (Mary)

Målet är att varje dag på S:t Mary ska kännas meningsfull och att varje deltagare ska få växa i förmåga och ta makten över sitt liv. Samtidigt bidrar vi till ett mänskligare samhälle – ett samhälle där människor behövs. 

S:t Mary i Svenska kyrkan

Sedan 2012 har Svenska kyrkan genom S:t Mary bidragit till att skapa en meningsfull tillvaro för människor som står långt från (utanför) arbetsmarknaden. S:t Mary finns i Piteå sedan år 2017. Inledningsvis som ett projekt tillsammans med Luleå Stift och från 2020 en verksamhet inom ramen för det diakonala arbetet i Piteå församling och i samarbete med Framnäs Folkhögskola.

I ljusverkstaden i S:t Mary-huset tillverkas bland annat blockljus i form av en snöboll.. Foto: Maria Fäldt
Bild på Kyrkstadscaféet och fika bilder

S:t Mary Kyrkstadscafé och butik

Mitt i Öjeby kyrkstad hittar du S:t Mary Kyrkstadscafé. Här kan du njuta av hembakat fika och köpa produkter med fokus på hållbarhet och återbruk.