Foto: Magnus Aronson

S:t Mary - ett meningsfullt arbetsliv för alla

S:t Mary är en innovativ social verksamhet inom Svenska kyrkan med målet att fungera som en språngbräda till ett hållbart arbetsliv för dem av oss som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden.

S:t Mary finns på sju orter i Sverige och verksamheten ser lite olika ut på respektive plats. Det som är gemensamt är den sociala verksamheten med praktik, arbetsträning och rehabilitering samt produktion av en gemensam kollektion av designade, återbrukade och hållbara produkter.

Ledorden för verksamheten är meningsfullhet, arbetsgemenskap, rehabilitering och yrkesstolthet.

Målet är att varje dag på S:t Mary ska kännas meningsfull och att varje deltagare ska få växa i förmåga och ta makten över sitt liv. Samtidigt bidrar vi till ett mänskligare samhälle – ett samhälle där människor behövs. 

Bild på Kyrkstadscaféet och fika bilder

Välkommen till Kyrkstadscaféet!

Kom och njut av hembakat fika i det fina Kyrkstadscaféet i Öjeby kyrkstad.

Våra produkter

Hållbart liv - på insidan och utsidan. S:t Mary, en del av Svenska kyrkan, är ett nationellt samarbete med gemensam produktion och en gemensam kollektion av designade produkter. 

S:t Mary-kursen - Kom igång

S:t Mary-kursen är en ”kom igång kurs” i samarbete mellan Piteå församling och Framnäs folkhögskola som passar om du varit borta från arbete eller studier under en längre tid.

Skaparverkstad

S:t Mary-huset rymmer både kyrkstadscafé och skaparverkstad.

S:t Mary Piteå

S:t Mary Piteå ligger mitt i den vackra kyrkstaden i Öjebyn i det så kallade i S:t Mary-huset. I huset finns också Kyrkstadscaféet.

Inom ramen för S:t Mary erbjuder vi i Piteå flera olika verksamheter fokuserade på arbetsträning och rehabilitering. Det handlar bland annat om:

  • bakning och praktik i Kyrkstadscaféet.

  • skaparverkstad med tillverkning av våra egna hållbara, återbrukade produkter 

Varje vecka finns tid avsatt för personlig utveckling, handledning och hälsofrämjande aktiviteter. I samarbete med Framnäs folkhögskola har vi fysisk aktivitet samt natur och hälsa.

Renovering S:t Mary huset

Under 2017 renoverades det gamla kyrkstadsmuseet för att fylla verksamhetens nya behov med bland annat café och skaparverkstad.