Diakoni - socialt arbete

Diakoni är Svenska kyrkans sociala arbete och betyder omsorg och respekt för varje människa. Utgångspunkten är glädjen och kärleken från Gud.

Diakoni är att gå från ord till handling. Jesus sade: ”Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem”.

Livet växlar, det kan vara fyllt av glädje men också av svårigheter. Oavsett vilket, kan det vara bra att få prata med någon. Då finns vi, Svenska kyrkans diakoner, för dig. I förtroende kan du samtala med oss. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler. Vi finns till för alla oavsett ålder eller livssituation.

Stöd genom:

  • Enskilda samtal/stödsamtal
  • Anhörigstöd
  • Krissamtal
  • Samtal i grupp/Sorgegrupp 
  • Hembesök
  • Förbön
  • Stöd vid livets slut
  • Stöd i kontakter med myndigheter, organisationer etc.
  • Gemenskap och mötesplatser

Diakonimärket

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets alla skeenden.
Korset – Sonen, Jesus Kristus, som älskar, dör och uppstår för oss.
Duvan – Den helige ande. Olivkvisten betyder liv, "gå med bud om liv".
Ringen – Fadern som omsluter allt. Guds kärlek till oss alla.

Foto: Madelen Zander/IKON

Kontakt Piteå församlings diakoner