Foto: Emma Dahlbäck

Gravskötsel - prislista 2024

Här hittar du information om blomstersmyckning, vattning och vård. Blomstersmyckning eller enbart vård kan beställas för 3 år. Nu finns möjligheten att teckna längre avtal för gravskötsel, som sträcker sig längre än 3 år.

Blomstersmyckning

Prisgrupp 1 - 2 huvudväxter, 5 kantväxter, vård ingår.
Pris: 2 190 kr (3 år).

Prisgrupp 2 - 3 huvudväxter, 7 kantväxter, vård ingår.
Pris: 2 490 kr (3 år).

I blomstersmyckning ingår:

Sommarblommor, ogräsrensning, i ordningsställande av gravkulle, vid behov gödsling eller utbyte av blomjord.

Enbart vård

Pris: 1 500 kr (3 år).

I vård ingår:

Iordningställande av blomkulle, ogräsrensning, skötsel, vattning och vid behov gödsling eller utbyte av blomjord.

Vattning

Vattning sker från vecka 24 till och med vecka 37. Viss skillnad kan dock förekomma från år till år beroende på väder.

Val av plantor

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för valet av plantor med hänsyn tagen till tillgången på plantor.

Teckna ett längre avtal för gravskötsel

Nu finns möjlighet att teckna ett avtal som sträcker sig längre tid än tre år. Avtalet begränsas ej av tid utan av valfritt belopp, med ett maxbelopp på 15 000 kr. Inbetald summa, val av prisgrupp och gravvård samt eventuellt framtida prisökningar avgör hur länge avtalet sträcker sig.

Detta avtal ska säkra gravvård en längre tid även om det inte finns efterlevande.

För att det ska vara möjligt att teckna ett gravskötselavtal enligt ovan ska det:  

  • Vara angivet i testamente eller att anhöriga vid bouppteckningen väljer att avsätta medel till gravskötselavtal enligt ovan.
  • När de avsatta medlen är förbrukade så går det inte att teckna ett nytt långt avtal.

Kontakta församlingsexpeditionen för att beställa gravskötsel

Tel. 0911-27 40 80

E-post: pitea.forsamling@svenskakyrkan.se