Foto: Magnus Borg

Vi reder ut begreppen

Här förklarar vi närmare skillnaden mellan Minneslund och Askgravlund, eller vad gravskötsel betyder.

Askgravlund

”Ett gemensamt gravområde där askor efter avlidna grävs ned utan att bestämda gravplatser avskiljs och utan gravrätt upplåts.” Asklund liknar minneslund. Till skillnad mot vad som gäller för minneslund har de anhöriga rätt att närvara vid nedgrävning av aska. Namn på gravsatta uppförs på en särskild tavla. Huvudmannen kan inte utlova att makar får vila bredvid varandra. Det finns oftast en gemensam plats för blommor och ljus.

Gravplats

En gravplats upplåts vanligen på 25 år. Men tiden kan förlängas hur många gånger som helst. Rätten till gravplats regleras i av begravningslagen och ingår i begravningsavgiften.

Gravrätt

Gemensamt för kistgrav, urngrav är att det ska finnas gravrättsinnehavare. Gravrättsinnehavaren har rätt att ha namn på gravsten eller annan gravvård samt planteringsyta / gravsmyckning. Men är också skyldig att se till att graven sköts.

Gravskötsel

Kostnaden för skötsel av en grav ingår inte i kyrkoavgiften eller i begravningsavgiften. Vill man ha hjälp med att sköta en grav skriver man ett avtal med huvudmannen för begravningsverksamheten. Kontakta kyrkogårdsförvaltningen eller församlingens expedition.

Gravsättning

Innebär att den dödes kropp – stoftet eller aska – placeras på en allmän eller enskild begravningsplats. Den som vill strö askan i havet eller över land måste kontakta länsstyrelsen.

Gravvård

Gravvården är ett minnesmärke som underlättar för besökare att hitta graven och kan t ex vara en gravsten, huggen eller natursten, eller kors i smide, trä, glas, eller keramik. Men gravvården omfattar också stenramar, staket, kedjor och monument vid graven. Utformningen av gravvården måste godkännas av kyrkorådet eller kyrkogårdsnämnden.

Följande gäller om gravvårdens storlek:

Kistgravplatser: Maxbredd 100cm, Maxhöjd över marknivå 130cm inklusive eventuell synlig sockel.
Barngravplatser: Max. 60x70 cm liggande sten. Stenens höjd över gräsmatta får ej överstiga 30 cm.

Urngravplatser: Stående sten maxbredd 60 cm, maxhöjd 95 cm inklusive eventuell synlig sockel.
Liggande sten maxhöjd 70 cm, maxbredd 60 cm. Hällen eller stenens höjd över gräsmatta får ej överstiga 30 cm.

Kremering

Vid kremering bränns kistan, varefter askan gravsätts. Askan efter en avliden är det som blir kavar efter kremeringen. En mindre del av askan kommer från kistan. Askan kan läggas i urna eller gravsättas på annat sätt.

Minneslund

Minneslunden är en gemensam grav där gravsättningen av askan sker anonymt. De anhöriga får inte vara med när askan strös ut eller grävs ner. Platsen för askan markeras inte. Det finns oftast en gemensam plats för blommor och ljus.

Strö aska

Att strö ut aska över vatten och naturmark kräver tillstånd från länsstyrelsen i det län där gravsättningen ska ske.

Urnlund eller urngravplats

”ett särskilt område på kyrkogården där man gravsätter urnor”
Urngravplatsen är avsedd för en eller flera urnor. Det finns också nästan alltid plats för urnor i äldre familjegravar. Gravsättningen sker vanligen i kretsen av de närmaste men olika alternativ finns.

Frågor

Kontakta oss gärna på 0911-27 40 80