Om Piteå församling

I Piteå församling ska alla känna sig välkomna. Det ska finnas aktiviteter som passar många olika intressen och uttryckssätt.

Det ska vara bekvämt och lätt att komma med i gemenskapen. Det ska finnas möjlighet för alla att närvara vid en gudstjänst, vara med i församlingens grupper eller att få ett enskilt samtal, en stund med någon av församlingens präster och diakoner.

Församlingen vill också utveckla en god kommunikation med församlingsborna.
Det ska vara lätt att få kontakt med församlingen via telefon, post, e-post eller ett personligt besök

Församlingen vill arbeta utifrån ett helhetstänk, finnas tillgänglig för våra församlingsbor och få dem att känna sig delaktiga. Kunna erbjuda närhet och stöd i svåra stunder. Vara en kreativ församling i ständig utveckling men för den skull inte tappa bort målet med verksamheten. Förmedla en positiv attityd och flexibilitet och samverka med samhällets övriga aktörer.

Församlingens målsättning är att en kristen gemenskap skapas, fördjupas och verkar för ett gott liv. Att församlingen finns med i och är delaktig i byggandet av det ”goda samhället”, det vill säga ett samhälle som förutsätter de mänskliga rättigheterna och där kristen humanism är en grundläggande tanke, med respekt för individen, ett samhälle där varje människa har lika värde med rätt att vara olika.

Principer

 • Närvaro
 • Öppenhet
 • Hopp

Inriktningsmål

 • Ökad samverkan med övriga samhällsaktörer
 • Ökad delaktighet och stimulering till ideella insatser
 • Allt arbete ska präglas av tillgänglighet och utveckling

Prioriterade områden 2021

Kommunikation
Relevans- och motivationsskapande kommunikation.
Ett synliggörande av församlingens verksamhet.

Volontärverksamhet
Utveckling av former för att engagera ideella i alla åldrar.

Intern samverkan
Samarbete mellan olika områden, verksamheter och yrkeskategorier internt.
Gränsöverskridande mötesplatser.

Miljöarbete
Ökad miljömedvetenhet och minskat klimatpåverkan i all verksamhet.

Unga och unga vuxna
Trygga växt- och mötesplatser för unga, med eller utan kyrklig bakgrund.

Fakta

 • Piteå församling sträcker sig från Pite Havsbad och ända upp till Gråträsk. Församlingen är därmed den näst största i Luleå Stift.
 • Församlingens medlemmar är cirka 21 000 till antalet (februari 2021)
 • Kyrkoavgift: 0,87 kr
 • Begravningsavgift: Riksdagen har beslutat om enhetlig begravningsavgift från 2017. Avgiftssatsen för 2020 är 25 öre per intjänad hundralapp.
 • Piteå församling ingår i Pitekontrakt tillsammans med församlingarna i Arjeplog, Arvidsjaur, Hortlax, Norrfjärden och Älvsbyn.
 • Församlingen är med i Volontärbyrån i Svenska kyrkan.
   

Kontakt

Församlingsexpedition centrala stan, Nygatan 23, 941 31 Piteå
Öppettider: Måndag-fredag 08.00-16.00 Lunch 12.00-13.00

Församlingsexpeditionen Öjebyn, Affärsgatan 17, 943 31 Öjebyn
Från den 2 november 2020 är församlingsexpeditionen på Margretelund stängd  för besök tills vidare.

Telefonväxel: 0911-27 40 00
E-post: piteaforsamling@svenskakyrkan.se

Följ oss på: 

www.svenskakyrkan.se/pitea
www.facebook.com/piteaforsamling (öppnas i nytt fönster)
Instagram: @piteaforsamling

Läs mer

FIN - Församlingsinstruktion (pdf, öppnas i nytt fönster)
Verksamhetsplan 2020   (pdf, öppnas i nytt fönster)
Verksamhetsplan 2021 (pdf, öppnas i nytt fönster)
Verksamhetsuppföljning 2018 (pdf, öppnas i nytt fönster)