Församlingsexpeditionen, Kyrkcenter
Foto: Magnus Borg

Kontakta oss

Församlingsexpedition finns på Kyrkcenter, Nygatan 23, och på Affärsgatan 17 i Öjebyn. Välkommen att kontakta oss via telefon, e-post eller ett personligt besök.

Öppettider

Kyrkcenter, Nygatan 23
Församlingsexpeditionen på Kyrkcenter är öppen för besök helgfria vardagar
kl. 8.00-12.00 samt 13.00-16.00.

Margretelund, Affärsgatan 17
Församlingsexpeditionen på Margretelund är öppen för besök helgfria tisdagar och torsdagar kl. 8.00-12.00 från och med den 5 oktober 2021.

Telefon/telefontid

Tfn: 0911-27 40 00 (växel)
Kl. 08.00-12.00 och 13.00-16.00 

postadress

Nygatan 23, 941 31 Piteå

Här kan vi hjälpa dig med:

  • Boka dop, vigsel och begravning.
  • Beställa telegram.
  • Kyrkstugeärenden. 
  • Hyra lokaler. 
  • Gravärenden, exempelvis beställa blomstersmyckning på gravar, med mera.
  • Läsa församlingens protokoll, budget och årsredovisning.
  • Medlemskap i Svenska kyrkan.
  • och övriga frågor....

 

Piteå församlings hemsida: www.svenskakyrkan.se/pitea  
E-post: pitea.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontaktuppgifter till Personal

Släktforskning?

Behöver du få utdrag ur äldre kyrkböcker för till exempel släktforskning kan du vända dig till landsarkivet i Härnösand. Där förvaras församlingens gamla kyrkböcker. Läs mer på landsarkivets hemsida.

Minnestelegram

Om du vill ha hjälp att ordna ett minnestelegram går det bra att ringa till församlingsexpeditionen så hjälper vi dig: 0911-27 40 00.
Om du vill skicka ett minnestelegram är adressen: 
Piteå församling, Nygatan 23, 941 31 Piteå

Adressen gäller alla minnestelegram, oavsett i vilket kapell eller kyrka begravning sker.