Foto: Malin Wrigstad/IKON

Internationella gruppen

I Piteå församling finns en internationell grupp. Den vill sprida kunskap och väcka engagemang för vad som händer runtom i världen. Vi är en del av den världsvida kyrkan.

I internationella gruppen ingår både medarbetare och frivilligt engagerade församlingsbor och förtroendevalda.

Vill du vara med och göra skillnad?

Piteå församlings internationella grupp arbetar främst med att:

  • Samla in pengar vid de stora insamlingsperioderna Act Svenska kyrkan har, framförallt vid jul och under fastan.
  • Vårt engagemang finns också vid SKUTs (Svenska kyrkan i utlandet) insamlingar och församlingsaftnar.
  • Vi är också väldigt stolta över vårt flykting- och invandrararbete där vi är en del av mångkulturella mötesplatser.

Vill du vara med? Kontakta oss:

Britta Lysholm, volontär, 070-224 66 52
E-post: brita@eufaria.se

Ola Marklund, präst, 0911- 27 40 67
E-post: ola.marklund@svenskakyrkan.se

Carina Engman, pedagog, 0911-27 40 30
E-post: carina.engman@svenskakyrkan.se

Act Svenska kyrkan

Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

Du kan göra skillnad!

För att belysa det internationella engagemanget bjuder vi bland annat på intervjuer med volontärer och förslag på hur du kan bidra.

Vi tror på alla människors lika värde. Vi gör skillnad.

Bli medlem