Foto: Malin Wrigstad/IKON

Internationella gruppen

I Piteå församling finns en internationell grupp. Den vill sprida kunskap och väcka engagemang för vad som händer runtom i världen - vi är en del av den världsvida kyrkan.

I internationella gruppen ingår både medarbetare och frivilligt engagerade församlingsbor och förtroendevalda.

Vill du vara med och göra skillnad?

Piteå församlings internationella grupp arbetar främst med att:

  • Samla in pengar vid de stora insamlingsperioderna Act Svenska kyrkan har, framförallt vid jul och under fastan.
  • Vårt engagemang finns också vid SKUTs (Svenska kyrkan i utlandet) insamlingar och församlingsaftnar.
  • Vi är också väldigt stolta över vårt flykting- och invandrararbete där vi är en del av mångkulturella mötesplatser.

Vill du vara med kontakta

Britta Lysholm, 070-224 66 52
E-post: brita@eufaria.se

Emma Nilsson, diakoniassistent, 0911-27 41 13
E-post: emma.nilsson@svenskakyrkan.se

Carina Engman, 0911-27 40 30
E-post: carina.engman@svenskakyrkan.se