Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Förtroendevalda

Med förtroendevalda avses de personer som vid kyrkliga val utsetts till ledamöter, ersättare och ordförande i beslutande och verkställande organ inom Svenska kyrkan.

Mer information om kyrkoråd och kyrkofullmäktige i Piteå församling

Kyrkoråd 2022-2025

Här hittar du information om sammanträdesdatum och kontaktuppgifter.

Protokoll kyrkoråd

Här publiceras protokoll från kyrkorådet i Piteå församling. Protokollen är kopior för internet. För bilagor hänvisas till församlingsexpeditionen på Nygatan 23 i Piteå.

Kyrkofullmäktige 2022-2025

Här hittar du information om kyrkofullmäktiges sammanträdesdatum och kontaktuppgifter.

Protokoll Kyrkofullmäktige

Här publiceras protokoll från kyrkofullmäktige i Piteå församling. Protokollen är kopior för internet. För bilagor hänvisas till församlingsexpeditionen på Nygatan 23 i Piteå.