Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Förtroendevalda

Med förtroendevalda avses de personer som vid kyrkliga val utsetts till ledamöter, ersättare och ordförande i beslutande och verkställande organ inom Svenska kyrkan.