Solceller på Margretelunds tak.
Foto: Maria Fäldt

Vårt hållbarhetsarbete

Klimatförändringarna är inte en fråga som kan skjutas på framtiden – effekterna är kännbara redan idag. Svenska kyrkan vill värna skapelsen både genom konkreta insatser för att minska utsläppen och genom att bjuda in till reflektion över de existentiella frågor som klimatförändringarna väcker.

Piteå församling inledde under år 2020 arbetet med miljödiplomering enligt Svenska kyrkans modell för hållbar utveckling. Men redan innan detta arbete startade hade församlingen gjort många insatser för att bidra till en mer hållbar värld.

  • Elbilsladdare finns både vid Kyrkcenter i Piteå och Margretelund i Öjebyn, fritt att använda för våra besökare.
  • Flera av församlingens egna bilar är elbilar eller elhybrider.
  • På Margretlunds tak finns en stor solcellsanläggning.
  • På våra kyrkogårdar återvinns det mesta avfallet.
Bild på elbilsstolpe och elbil.
Foto: Sara Andersson/Magnus Borg

I det fortsatta arbetet kommer en miljöpolicy och mål att tas fram för att fortsätta driva på utvecklingen åt rätt håll. Omsorgen om miljön ska genomsyra all verksamhet i Piteå församling!

Om du är intresserad av Svenska kyrkans hållbarhetsarbete på nationell nivå kan du
läsa mer här>>>

Vid frågor om församlingens hållbarhetsarbete, kontakta: