En lila blomma och ett ljus ligger på en broschyr med texten Ord till avsked.
Foto: Kristin Lidell

Första hjälpen vid sorg

Konkreta tips som gör det lättare att finnas där för någon som sörjer.

Ingen människa ska behöva vara ensam i sin sorg. Därför har vi samlat tankar och konkreta tips som gör det lite lättare för oss som medmänniskor att finnas där för någon som sörjer. Sorg kan inte botas, men genom att dela den kan sorgen göras mer uthärdlig.

Tipsen är baserade på Svenska kyrkans långa erfarenhet av att möta och stötta sörjande och tänkta som en första hjälp, för den första tiden, när döden drabbar. All sorg är unik och det finns inga absoluta sanningar eller instruktioner att applicera, kanske är det också därför som så många känner sig osäkra inför mötet med andras sorg.

Med de här tipsen hoppas vi kunna bidra till att fler ska känna sig lite tryggare och bättre förberedda, så att ingen lämnas ensam i sin sorg.

Allt finns samlat i en folder och affisch "Första hjälpen vid sorg"

Ladda ner tipsen som folder (Pdf)
Ladda ner tipsen som affisch (Pdf)

Har någon du känner drabbats av sorg? Här får du konkreta tips som gör det lättare att finnas där för den som sörjer.

Första hjälpen vid sorg

Ingen människa ska behöva vara ensam i sin sorg. Därför har vi samlat tankar och konkreta tips som gör det lite lättare för oss som medmänniskor att finnas där för någon som sörjer.

Mer om sorg från svenskakyrkan.se

Ett barn sitter i en gunga med händerna för ansiktet.

Stötta ett barn i sorg

Det kan vara svårt att veta hur man pratar med barn om döden. Några råd är att använda raka ord, säga som det är och utgå från barnets egna frågor.

Om sorgeprocessen

Sorgen är en process – ett tungt och svårt arbete att ta sig igenom. Men det måste göras. Och även om sorgen inte går över, lär vi oss att leva med den.

En grupp människor sitter i en liten ring och samtalar.

Samtalsgrupper om sorg

Du som förlorat en närstående - välkommen till en av våra sorgegrupper. Att delta i en samtalsgrupp kan vara ett sätt att bearbeta sorgen. Här får du möta andra som är i liknande situation, dela din berättelse och lyssna till andras.