Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Teckenspråkig verksamhet

I Piteå församling finns sedan 2014 möjlighet att erbjuda dop, vigsel och begravning på teckenspråk.

I Piteå församling finns sedan 2014 möjlighet till dop, vigsel och begravning på teckenspråk. Det innebär att gudstjänsten hålls på teckenspråk och taltolkas till svenska om det behövs.

Församlingens teckenspråkiga medarbetare är Anna Yttergren, präst.

I församlingen finns också en arbetsgrupp som samarbetar kring planering av det teckenspråkiga arbetet i Piteå församling och i Luleå stift.

Håll utkik på Luleå stifts sida för aktuella händelser! Länk nedan.

Caféträffar

Start 1/2. Caféträffar på Kyrkstadscaféet i S:t Mary-huset. Mångkulturellt och mångspråkigt med teckenspråk och svenska, dövkultur och hörande kultur.
OBS! Första fredagen i månaden. 
Fredag kl. 13.00–15.00, Kyrkstadscaféet, Öjebyn.

mat och prat - nyhet!

Start 27/1. Vi träffas och fikar tillsammans, sedan ser vi en bibeltext på teckenspråk. Vi samtalar och pratar om bibeltexten tillsammans. Alla frågor och tankar respekteras och får ställas. Middag och en kort andakt avslutar gemenskapen. Verksamheten sker på teckenspråk.
Dag och tid: Söndag kl. 14.00.
Margretelund, Affärsgatan 17, Öjebyn.

gudstjänster våren 2019

Piteå

24 februari kl. 13.00
Informationsmöte i Margretelund, sedan gudstjänst i Öjeby kyrka.

17 mars kl. 13.00
Gudstjänst i Örnäsets kyrka, Luleå. Samåkning.

18 april kl. 12.00
Lunch sedan nattvardsgudstjänst i Sunnanå kyrka
Lunch kl. 12.00, därefter teckenspråkig mässa och kyrkkaffe som avslutning.
Temat för mässan är: Kärlek – den kärlek vi tar emot och den kärlek vi ger till varandra. Frälsarkransens kärlekspärlor hjälper oss att tänka och inspireras. Samåkning ordnas från Öjebyn. Anmälan till Anna Yttergren: anna.yttergren@svenskakyrkan.se  eller sms:a 070-169 67 01. Sista dag för anmälan är fredag 12/4.

5 maj kl. 11.00
Tillsammansmässa i Öjeby kyrka
Teckenspråk och talat språk. Viktor Fredriksson,
Anna Yttergren, Maria Gustafsson, Juniorkören och Sångträffen. Kyrkkaffe med tårta för att uppmärksamma Act Svenska kyrkan.

19 maj kl. 14.00
Mässa i Öjeby kyrka.
Tema: Frälsarkransens jag-pärla. Kyrkkaffe: Räksmörgås, kaka, kaffe och te.
Anna Yttergren, med flera.

16 juni. Gemensam gudstjänst
Utflykt till Tavelsjö tillsammans med Skellefteå dövas förening.
Program: Våravslutning med döva/teckenspråkiga i Luleå, Skellefteå och Umeå.
Gudstjänst i Tavelsjö kyrka. Lunch och middag på
Wärdshuset. Besök på trädgårdsbutiken Blå eld.
Den som anmäler sej får bussens avgångstid från Öjebyn.
Kostnad för mat och resa 100 kr. Hoppas du vill åka med!
Samåkning ordnas från Öjebyn. Anmälan senast 7 juni samt eventuell matallergi till: anna.yttergren@svenskakyrkan.se eller sms:a 070-169 67 01.
Så här hanterar vi personuppgifter.

Skellefteå

24 mars kl. 16.00
Söndagspaus i Sunnanå kyrka. Middag och kyrkstund.

18 april kl. 12.00
Lunch sedan nattvardsgudstjänst i Sunnanå kyrka
Lunch kl. 12.00, därefter teckenspråkig mässa och kyrkkaffe som avslutning.
Temat för mässan är: Kärlek – den kärlek vi tar emot och den kärlek vi ger till varandra. Frälsarkransens kärlekspärlor hjälper oss att tänka och inspireras. Samåkning ordnas från Öjebyn. Anmälan till Anna Yttergren: anna.yttergren@svenskakyrkan.se  eller sms:a 070-169 67 01. Sista dag för anmälan är fredag 12/4.

12 maj kl. 16.00
Söndagspaus i Sunnanå kyrka. 
Tema: Frälsarkransens jag-pärla. Middag kl. 16.00. Därefter gudstjänst och kyrkkaffe. Katarina Häggmark och Anna Yttergren.

16 juni. Gemensam gudstjänst
Utflykt till Tavelsjö tillsammans med Skellefteå dövas förening.
Program: Ankomstfika i Wärdshuset i Tavelsjö, Mässa i Tavelsjö kyrka, besök på handelsträdgården Blåeld, möjlighet att promenera i den vackra miljön och sedan middag. Samåkning ordnas från Öjebyn. Anmälan samt eventuell matallergi till: anna.yttergren@svenskakyrkan.se eller sms:a 070-169 67 01.
Sista dag för anmälan är fredag den 7/6.

Kontakt Arbetsgruppen:

Bengt Wernesjö, 073-041 06 85 (endast SMS) 
E-post Bengt Wernesjö
Jan Nyström, 073-508 69 60 (endast SMS) 
E-post Jan Nyström 
Sofia Nilsson, 076-136 64 56 (endast SMS)
E-post Sofia Nilsson

Kontakt

Anna Yttergren

Anna Yttergren

Piteå församling

Präst

Läs mer

Teckenspråkig verksamhet i Luleå stift  (öppnas i nytt fönster)
Medlemsinformation på teckenspråk (öppnas i nytt fönster)

Filmer på teckenspråk

Kyrkoårets högtider (öppnas i nytt fönster)
Advent (öppnas i nytt fönster)
Jul (öppnas i nytt fönster)
Vanliga frågor om konfirmation (öppnas i nytt fönster)
Att konfirmeras (öppnas i nytt fönster)
Dopet (öppnas i nytt fönster)
Vigsel i Svenska kyrkan (öppnas i nytt fönster)
Dödsfall och begravning (öppnas i nytt fönster)
Medlemsavgiften (öppnas i nytt fönster)
Medlemskapet (öppnas i nytt fönster)