Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Svenska kyrkan granskas

Det är vår skyldighet att förvalta medlemmarnas pengar ansvarsfullt. Utan deras förtroende kan vi inte göra ett gott arbete. Därför är granskningar bra.

I slutet av maj 2016 presenterades två granskningar av Svenska kyrkan, oberoende av varandra. Ekot tittade på församlingars utlandsresor, Aftonbladet granskade Svenska kyrkan i utlandet.

Den 2 juni beslöt Svenska kyrkans generalsekreterare Helén Ottosson Lovén att omedelbart genomföra en extern oberoende genomlysning av Svenska kyrkan i utlandet.

Advokatbyrån Mannheimer Swartling som fick uppgiften presenterade sin genomlysning den 28 september 2016. Läs om genomlysningen av Svenska kyrkan i utlandet.

Juridisk genomgång av utlandskyrkan 

2016 började också en juridisk genomgång av Svenska kyrkan i utlandet som kommer att pågå i minst ett par år. Den gör Svenska kyrkan för att vi vill vara säkra på att verksamheten bedrivs enligt de lokala lagarna och bestämmelserna i varje land.

Anledningen är att vi har sett att det finns juridiska oklarheter. Svenska kyrkan i utlandet har funnits länge på många platser. Den har förändrats efter de behov som finns på orten för att svara mot de önskemål som finns idag. Ett kyrkkaffe kan ha utvecklats till ett kafé, barnverksamheten har växt, lokalt anställda har kommit till. Våra lokaler har utvecklats och fyllts med liv.

Det är en verksamhet i ständig utveckling och förändring. Ibland har tillstånd och försäkringar inte hängt med. Svenska kyrkans generalsekreterare Helén Ottosson Lovén har beställt den juridiska genomgången i samråd med kyrkostyrelsens arbetsutskott.