Här finns plats för ditt engagemang

Att bygga församling handlar inte enbart om olika prestationer utan om att dela liv och göra skillnad. Som volontär är man medskapare av andras verklighet.

Det ska vara lätt att finna sin uppgift för den som vill göra en ideell insats i Svenska kyrkan. Och du behövs!

Här hittar du aktuella uppdrag i Piteå församling (öppnas i nytt fönster)

Idag berikas församlingens verksamhet av människors ideella insatser. Volontärer deltar inom skiftande områden av församlingens verksamhet. En del verksamhet bedrivs helt och hållet av volontärer med en kontaktperson som stöd. Kontaktpersonen kan vara anställd, förtroendevald eller volontär.

För att utveckla församlingslivet behövs fler volontärer.
Vill du göra skillnad för någon annan?

Volontärbyrån i Svenska kyrkan har skapat ett verktyg som konkretiserar medlemsengagemanget och ökar delaktigheten i det lokala församlingslivet. Modellen som används är hämtad från Volontärbyrån i Stockholm. För Piteå församling handlar det om att vi som församling beskriver våra behov av insatser för att utveckla församlingslivet. Insatserna, uppgifterna marknadsförs sedan så konkret som möjligt så att den enskilde som vill engagera sig kan ta ställning till om något av uppdragen är intressant och möjligt. 

Kontakt, volontärsamordnare

Helen Johansson

Helen Johansson

Piteå församling

Präst