Här finns plats för ditt engagemang

Att bygga församling handlar inte enbart om olika prestationer utan om att dela liv och göra skillnad. Som volontär är man medskapare av andras verklighet.

Du behövs!

Det ska vara lätt att finna sin uppgift för den som vill göra en ideell insats i Svenska kyrkan. Och du behövs!

Här hittar du aktuella uppdrag i Piteå församling

Idag berikas församlingens verksamhet av människors ideella insatser.
Volontärer deltar inom skiftande områden av församlingens verksamhet.
En del verksamhet bedrivs helt och hållet av volontärer med en kontaktperson som stöd. Kontaktpersonen kan vara anställd, förtroendevald eller volontär.

För att utveckla församlingslivet behövs fler volontärer.
Vill du göra skillnad för någon annan?

Som volontär i Piteå församling får du social gemenskap, utlopp för dina intressen, möjlighet att påverka och utveckla kyrkan och samhället.
Du inbjuds även till församlingens aktviteter för volontärer.