Öjeby kyrkas tak.
Foto: Magnus Borg

Kyrkor, kapell och lokaler

Inom Piteå församling finns fem kyrkor och fyra kapell - alla med sin egna unika karaktär.

Kontakt

Marika  Berglund

Marika Berglund

Piteå församling

Fastighets- och kyrkogårdschef