Öjeby kyrkas tak.
Foto: Magnus Borg

Kyrkor, kapell och lokaler

Inom Piteå församling finns fem kyrkor och fyra kapell - alla med sin egna unika karaktär.

Öjeby kyrka

Mitt i Öjeby kyrkstad ligger Öjeby kyrka.

Piteå kyrka

Mitt i Piteå stad står en av Norrbottens fina kulturskatter, nämligen Piteå kyrka, som är övre Norrlands äldsta träkyrka och anses ha ett stort kulturhistoriskt värde.

Furubergskyrkan

Furubergskyrkan är en samarbetskyrka mellan Piteå församling och föreningen EFS Furubergskyrkan. Kyrkan byggdes 1976.

Infjärdens kyrka

Byarna i Infjärden ligger kring Piteälvens och Lillpiteälvens stränder. Mitt i denna vackra idyll ligger Infjärdens kyrka som byggdes år 1973.

Långträsk kyrka

Den vackra kyrkan är uppförd i trä med torn vid västra kortsidan och byggdes under åren 1901-1902.

Hoppets kapell

Hoppets kapell är ett gravkapell och ligger i anslutning till kyrkogården på Annelundsområdet.

Johannes Döparens kapell

År 1989 invigdes en ny skogskyrkogård, Hedens begravningsplats, där gravkapellet Johannes Döparens kapell ligger.

Gråträsk kapell

Vid Gråträskets strand ligger kapellet som förmedlar en känsla av svunna tider. Kapellet byggdes år 1934 på den plats där det gamla kapellet stått.

Trons kapell

Invigdes år 1927 som ett gravkapell. Hålls för närvarande stängt.

Rönnskärs kapell

Långt ute i Piteås vackra skärgård ligger ön Pite-Rönnskär. Rönnskärs kapell ligger på öns sydligaste spets som kallas Kyrkudden.

Församlingsexpeditionen, Kyrkcenter

Kyrkcenter

Kyrkcenter byggdes 1973 och ligger i anslutning till Piteå kyrka. Här finns verksamhetslokaler, kontor och församlingsexpeditionen.

Solceller på Margretelunds tak i Öjebyn.

Margretelund

Här finns flera lokaler samt ett andaktsrum som används regelbundet. En dag i veckan hålls det öppet på vår församlingsexpedition.

Öjeby kyrkstad

En kulturskatt att vara rädd om och bevara för framtida generationer. Här hittar du museét Gammelgården, Visningsstugan, Kyrkstadscafeét i S:t Mary-huset och Öjeby kyrka. Sommartid finns guide på området.