Foto: Sara Andersson

Kyrkogårdar

Kyrkogården - en plats för den sista vilan och en plats för oss som är kvar. Kanske inbjuder miljön till en lugn promenad eller en stunds avkoppling för stilla tankar. I Piteå församling finns sex kyrkogårdar, alla med sin egna unika karaktär.

Öjeby kyrkogård

Ligger vid Öjeby kyrka och kyrkstad och är församlingens största kyrkogård. Den gamla delen av kyrkogården togs i bruk 1887 när den äldsta kyrkogården runt kyrkan blivit fullbelagd. Den nya delen togs i bruk 1963 och blev i sin tur fullbelagd 1990.

På kyrkogården finns ett förrättningskapell – Trons kapell som invigdes år 1927. Är för närvarande stängt.

Piteå kyrkogård

Är belägen mitt i Piteå stad och är ed sin gröna omgivning en lugn och fridfull plats somtogs i bruk under andra hälften av 1800-talet. Piteås gamla kyrkogård ligger runt Piteå kyrka. Invid den nya kyrkogården finns Hoppets kapell som invigdes 1962 och ersatte då det gamla gravkapellet.

Hedens begravningsplats

Invigdes 1989 och ligger utefter Älvsbyvägen omgiven av skog. Här finns Johannes Döparens kapell, uppkallat efter Öjeby kyrkas skyddspatron. Här finns också ett särskilt område medgravplatser för icke kristna.

Långträsk kyrkogård

Ligger runt den vackra träkyrkan som invigdes 1901, samma år som den första gravsättningen ägde rum. Kyrkogården utvidgades 1980-81.

Gråträsk kyrkogård

Är församlingens minsta kyrkogård och ligger nära det lilla träkapellet vid Gråträskets strand. Den nuvarande kyrkogården anlades 1950.

Furunäsets kyrkogård

Togs i bruk år 1894 för Furunäsets sjukhus räkning. Här har människor från delar av landet fått sitt sista vilorum. Bara enskilda markeringar av enskilda gravplatser finns kvar, så hela kyrkogården bör beträdas med vördnad så att inte gravfriden störs.

Furunäsets kyrkogård ligger i korsningen mellan Malaterstigen och Belonasvängen på Furunäset.

Marika  Berglund

Marika Berglund

Piteå församling

Fastighets- och kyrkogårdschef

Kontakt Hedens kyrkogård (även Gråträsk och Långträsk)

Jesper Nyman

Jesper Nyman

Piteå församling

Kyrkogårdsförman

Kontakt Piteå kyrkogård

Jan-Erik Bäckström

Jan-Erik Bäckström

Piteå församling

Kyrkogårdsförman

Kontakt Öjeby kyrkogård

Mattias Brandell

Mattias Brandell

Piteå församling

Kyrkogårdsförman