Foto: Sara Andersson

Våra kyrkogårdar

Kyrkogården - en plats för den sista vilan och en plats för oss som är kvar. Kanske inbjuder miljön till en lugn promenad eller en stunds avkoppling för stilla tankar. I Piteå församling finns sex kyrkogårdar, alla med sin egna unika karaktär.

Öjeby kyrkogård

Ligger vid Öjeby kyrka och kyrkstad och är församlingens största kyrkogård. Den gamla delen av kyrkogården togs i bruk 1887 när den äldsta kyrkogården runt kyrkan blivit fullbelagd. Den nya delen togs i bruk 1963 och blev i sin tur fullbelagd 1990.

På kyrkogården finns ett förrättningskapell – Trons kapell som invigdes år 1927. Är för närvarande stängt.

Piteå kyrkogård

Är belägen mitt i Piteå stad och är ed sin gröna omgivning en lugn och fridfull plats somtogs i bruk under andra hälften av 1800-talet. Piteås gamla kyrkogård ligger runt Piteå kyrka. Invid den nya kyrkogården finns Hoppets kapell som invigdes 1962 och ersatte då det gamla gravkapellet.

Hedens begravningsplats

Invigdes 1989 och ligger utefter Älvsbyvägen omgiven av skog. Här finns Johannes Döparens kapell, uppkallat efter Öjeby kyrkas skyddspatron. Här finns också ett särskilt område medgravplatser för icke kristna.

Långträsk kyrkogård

Ligger runt den vackra träkyrkan som invigdes 1901, samma år som den första gravsättningen ägde rum. Kyrkogården utvidgades 1980-81.

Gråträsk kyrkogård

Är församlingens minsta kyrkogård och ligger nära det lilla träkapellet vid Gråträskets strand. Den nuvarande kyrkogården anlades 1950.

Furunäsets kyrkogård

Togs i bruk år 1894 för Furunäsets sjukhus räkning. Här har människor från delar av landet fått sitt sista vilorum. Bara enskilda markeringar av enskilda gravplatser finns kvar, så hela kyrkogården bör beträdas med vördnad så att inte gravfriden störs.

Furunäsets kyrkogård ligger i korsningen mellan Malaterstigen och Belonasvängen på Furunäset.

Skylt till askgravlund

Vid gravsättning i askgravlund finns det möjlighet att beställa en namnskylt, för beställning kontakta församlingsexpeditionen.

Hjälp med ljuständning?

Under Allhelgonahelgen finns möjlighet att få hjälp med ljuständning på kyrkogårdarna till en kostnad av 75 kr.

Hjälp att hitta graven

Via en gratis söktjänst kan du nu hitta en särskild grav eller söka gravsatta på församlingens kyrkogårdar.

Läs mer om gravsättning och de olika begreppen här

Vi reder ut begreppen

Här förklarar vi närmare skillnaden mellan Minneslund och Askgravlund, eller vad gravskötsel betyder.

Olika sätt att gravsätta

Här nedan kan du se vilka möjligheter av gravsättning som finns på vilka av våra kyrkogårdar: