Foto: Madelen Zander /Ikon

Kollektändamål

Genom att ge kollekt bidrar du till en rättvisare värld, långt borta men också här hemma. Ibland går kollekten till katastrofbistånd till människor i omedelbar nöd, andra gånger till lokala behov.

Kollektändamål under 2024

 • 1/1 - Act Svenska kyrkan
 • 6/1 - ACT Svenska kyrkan (slut julkampanj)
 • 7/1 - Luleå stifts ungdoms- och lägergårdar, enligt domkapitlets fördelnings
 • 14/1 - Svenska Kyrkans Unga
 • 21/1 - Svenska Bibelsällskapet
 • 28/1 - Diakonikassan i Piteå församling '
 • 4/2 - Luleå stifts Norra Kyrkosångsförbund (LUNK) 50% & Luleå stifts Södra Kyrkosångsförbund (LUSK) 50%
 • 11/2 - ACT Svenska kyrkan (start fastekampanj)
 • 14/2 - Ingen kollekt
 • 18/2 - Act Svenska kyrkan 50% & EFS mission 50%
 • 25/2 - S:t Mary
 • 3/3 - ACT Svenska kyrkan R
 • 10/3 - EFS missionsförening i Piteå
 • 17/3 - Svenska Kyrkans Unga, 50% & Sveriges Kyrkosångsförbund, 50%
 • 24/3 - ACT Svenska kyrkan (slut fastekampanj) R
 • 28/3 - Diakonikassan i Piteå församling
 • 29/3 - Ingen kollekt
 • 30/3 - Ingen kollekt (möjlighet till insamling via swish)
 • 31/3 - ACT Svenska kyrkan
 • 1/4 -  ACT Svenska kyrkan
 • 7/4 - Världens barn
 • 14/4 - Sveriges kristna råd
 • 21/4 - Diakonikassan i Piteå församling
 • 28/4 - EFS
 • 5/5 - ACT Svenska kyrkan S
 • 9/5 - Svenska Kyrkans Unga, 50% & SALT, barn och unga i EFS; 50%
 • 12/5 - Kyrkstugeägarnas intresseförening
 • 19/5 - Stiftsinsamlingen 2024, för särskilt ändamål
 • 20/5 - Ingen kollekt
 • 26/5 - ACT Svenska kyrkan
 • 2/6 - Diakonikassan i Piteå församling
 • 9/6 - Act Svenska kyrkan 50% & EFS mission 50%
 • 16/6 - Act Svenska kyrkan
 • 22 /6 - Act Svenska kyrkna
 • 23/6 - Luleå stifts ungdoms- och lägergårdar, enligt domkapitlets fördelnings
 • 30/6 - Act Svenska kyrkan
 • 7/7 - Act Svenska kyrkan
 • 14/7 - Svenska kyrkan i utlandet (SKUT)
 • 21/7 - Diakonikassan i Piteå församling
 • 28/7 - Act Svenska kyrkan 50% & EFS mission 50%
 • 4/8 - Act Svenska kyrkan
 • 11/8 - Hela Människan
 • 18/8 - Folkhögskolorna som har samarbete med Luleå stift
 • 25/8 - Diakoniinstitutionerna'
 •  14/9 - Ekomenisk kollekt, Kyrkornas Världsråd
 • 8/9 - Kompassen
 • 15/9 - Act Svenska kyrkan
 • 22/9 - EFS missionsförening i Piteå
 • 29/9 - Svenska kyrkan i utlandet (start insamlingsperiod)
 • 6/10 - Svenska kyrkan i Utlandet (SKUT)
 • 13/10 - Sveriges Kyrkosångsförbund
 • 20/10 - Asylrättscentrum
 • 27/10 - Folkhögskolorna som har samarbete med Luleå stift
 • 2/11 -  Svenska kyrkan i utlandet (slut insamlingsperiod)
 • 3/11 - Act Svenska kyrkan
 • 10/11 - Diakonikassan i Piteå församling
 • 17/11 - Act Svenska kyrkan
 • 24/11 - Svenska kyrkan i utlandet (slut insamlingsperiod)
 • 1/12 - Act Svenska kyrkan (start julkampanj)
 • 8/12 - Svenska Kyrkans Unga
 • 15/12 - Diakonikssan i Piteå församling
 • 22/12 - Act Svenska kyrkan
 • 24 /12 - Ingen kollekt (möjlighet att skänka via swish till ACT)
 • 25/12 - Svenska Kyrkans Unga i Luleå stift
 • 26/12 - Act Svenska kyrkan
 • 29/12 - Act Svenska kyrkan 50% & EFS mission 50%

Swisha kollekten

Det finns fler sätt att dela med sig på än att lägga pengar i kollekthåven. Nu kan du lämna din kollekt eller gåva via mobiltelefonen med Swish. 

Du kan swisha din kollekt under söndagens gudstjänst samt måndagen efter. Swishnumret är 123 115 94 17. Nedan finns söndagarnas kollektändamål. Genom att ge kollekt bidrar du till en rättvisare värld, långt borta men också här hemma. Ibland går kollekten till katastrofbistånd till människor i omedelbar nöd, andra gånger till lokala behov.   

Swishnummer 
Piteå församlings swish-nummer: 123 115 94 17 

Du swishar betalningen genom att ange ett swish-nummer (se nedan), belopp och eventuellt meddelande i Swish-appen. 

Vad är Swish? 
Pengarna förs över direkt till bankkontot. Lika enkelt och säkert som i internetbanken och mobilbanken. Betalningarna godkänns med hjälp av mobilt BankID. Swish är ett enkelt sätt att överföra pengar via mobiltelefonen. Det enda du behöver är mottagarens swishnummer (företag, föreningar, organisationer) eller mobilnummer (privatpersoner). 

Swish - kom igång 
För att kunna skicka pengar behöver du ladda ner Swish-appen "Swish-betalningar" och "BankID säkerhetsapp". Du anmäler dig till Swish via din internetbank på din dator eller mobiltelefon. Där kopplar du ihop ditt bankkonto med ditt mobilnummer. Mer information på www.getswish.se (öppnas i nytt fönster) 

Tidigare års kollekt

2023

 • 1/1 Nyårsdagen - Act
 • 6/1 Trettondedag jul - Act Svenska kyrkan (slut julkampanj)
 • 8/1 1 sönd. e. Trettondedagen - Luleå stifts ungdoms- och lägergårdar, enligt domkapitlets fördelning
 • 15/1 2 sönd. e. Trettondedagen - Diakonikassan i Piteå församling
 • 22/1 3 sönd. e. Trettondedagen - Svenska Bibelsällskapet
 • 29/1 4 sönd. e. Trettondedagen - Svenska Kyrkans Unga
  Februari
 • 5/2 Kyndelsmässodagen - Luleå stifts Norra Kyrkosångsförbund (LUNK) 50% & Luleå stifts Södra Kyrkosångsförbund (LUSK) 50%
 • 12/2 Sexagesima -  Act Svenska kyrkan 50% & EFS mission 50%
 • 19/2 Fastlagssöndagen - Act Svenska kyrkan (start fastekampanjen)
 • 22/2 Askonsdagen - ingen kollekt
 • 26/2 1 sönd. i Fastan - Act Svenska kyrkan (del av fastekampanjen)
  Mars
 • 5/3 2 sönd. i Fastan - EFS missionsföring Piteå
 • 12/3 3 sönd. i Fastan - Act Svenska kyrkan (del av fastekampanjen)
 • 19/3 Midfastosöndagen - Diakonikassan i Piteå församling
 • 26/3 Jungfru Marie bebådelsedag - Svenska Kyrkans Unga, 50% & Sveriges Kyrkosångsförbund, 50%
 • 2/4 Palmsöndagen - Act Svenska kyrkan
 • 6/4 Skärtorsdagen - Diakonikassan i Piteå församling
 • 9/4 Påskdagen - Act Svenska kyrkan
 • 10/4 Annandag påsk - Act Svenska kyrkan
 • 16/4 2 sönd. i påsktiden -  Världens barn
 • 23/4 3 sönd. i påsktiden - EFS
 • 30/4 4 sönd. i påsktiden - Kyrkstugeägarnas intresseförening
  Maj
 • 5/5 sönd. i påsktiden - Sveriges kristna råd
 • 14/5 Bönsöndagen - Act Svenska kyrkan
 • 18/5 Kristi himmelsfärds dag - Svenska Kyrkans Unga, 50% SALT, barn och unga i EFS; 50%
 • 21/5 Sönd. f. pingst - Act Svenska kyrkan
 • 28/5 Pingstdagen - Stiftsinsamlingen 2023, för särskilt ändamål
 • 29/5 Annandag pingst - ingen kollekt
 • 4/6 Heliga Trefaldighets dag - Act Svenska kyrkan
 • 11/6 1 sönd. e. Trefaldighet - Act Svenska kyrkan 50% & EFS mission 50%
 • 18/6 2 sönd. e. Trefaldighet - Diakonikassan i Piteå församling
 • 24/6 Midsommardagen - Act Svenska kyrkan
 • 25/6 Den helige Johannes döparens dag - Luleå stifts ungdoms- och lägergårdar, enligt domkapitlets fördelning
 • 2/7 4 sönd. e. Trefaldighet - Act Svenska kyrkan
 • 9/7 Apostladagen - Diakonikassan Piteå församling
 • 16/7 6 sönd. e. Trefaldighet - Act Svenska kyrkan
 • 23/7 Kristi förklarings dag - Svenska kyrkan i utlandet
 • 30/7 8 sönd. e. Trefaldighet - ingen kollekt
 • 6/8 9 sönd. e. Trefaldighet - Act Svenska kyrkan
 • 13/8 10 sönd. e. Trefaldighet - Act Svenska kyrkan 50% & EFS mission 50%
 • 20/8 11 sönd. e. Trefaldighet - Hela Människan
 • 27/8 12 sönd. e. Trefaldighet - Folkhögskolorna som har samarbete med Luleå stift
 • 3/8 13 sönd. e. Trefaldighet - Diakoniinstitutionerna
 • 10/8 14 sönd. e. Trefaldighet - Ekumenisk rikskollekt (Europeiska kyrkokonferensen)
 • 17/8 15 sönd. e. Trefaldighet - Svenska kyrkan i utlandet
 • 24/8 16 sönd. e. Trefaldighet - Act Svenska kyrkan
 • 1/9 Den helige Mikaels dag - Svenska kyrkan i utlandet (start insamlingsperiod)
 • 8/9 Tacksägelsedagen - Sveriges Kyrkosångsförbund
 • 15/9 19 sönd. e. Trefaldighet - EFS missionsförening Piteå
 • 22/9 20 sönd. e. Trefaldighet - Asylrättscentrum
 • 29/9 21 sönd. e. Trefaldighet - Folkhögskolorna som har samarbete med Luleå stift
 • 4/11 Alla helgons dag - Svenska kyrkan i utlandet (slut insamlingsperiod)
 • 5/11 Sönd. e. alla helgons dag - Act Svenska kyrkan
 • 12/11 23 sönd. e. Trefaldighet - Diakonikassan Piteå församling
 • 19/11 Sönd. f. domsöndagen - Act Svenska kyrkan
 • 26/11 Domsöndagen - Act Svenska kyrkan
 • 3/12 1 sönd. i Advent - Act Svenska kyrkan (start julkampanj)
 • 10/12 2 sönd. i Advent - Svenska Kyrkans Unga
 • 17/12 3 sönd. i Advent - Act Svenska kyrkan (del av julkampanjen)
 • 24/12 4 sönd. i Advent - Diakonikassan Piteå församling
 • 25/12 Juldagen - Svenska Kyrkans Unga i Luleå distrikt
 • 26/12 Annandag jul - Act Svenska kyrkan (del av julkampanjen)
 • 31/12 Sönd. e. jul - Act Svenska kyrkan 50% & EFS mission 50%

2022

 • 1 januari - ACT Svenska kyrkans internationella arbete
 • 2 januari - ACT Svenska kyrkans internationella arbete
 • 6 januari - ACT Svenska kyrkans internationella arbete – Julkampanjen avslutas
 • 9 januari - Luleå stifts ungdoms- och lägergårdar
 • 16 januari - Diakonikassan i Piteå församling
 • 23 januari - Svenska Bibelsällskapet
 • 30 januari - Svenska Kyrkans Unga
 • 6 februari - Luleå stifts Norra och Södra Kyrkosångsförbund (fördelning 50/50)
 • 13 februari - ACT Svenska kyrkan och EFS mission (fördelning 50/50) 
 • 20 februari - Svenska kyrkan i utlandet 
 • 27 februari - ACT Svenska kyrkans internationella arbete – Fastekampanjen startar 
 • 2 mars - 6 mars - ACT Svenska kyrkans internationella arbete
 • 13 mars - ACT Svenska kyrkans internationella arbete
 • 20 mars - ACT Svenska kyrkans internationella arbete
 • 27 mars - Svenska Kyrkans Unga och Sveriges Kyrkosångsförbund, (fördelning 50/50) 
 • 3 april - EFS Missionsförening Piteå 
 • 10 april - ACT Svenska kyrkans internationella arbete
 • 14 april - Diakonikassan i Piteå församling 
 • 15 april - Credo – Sveriges evangeliska student och gymnasierörelse
 • 17 april - ACT Svenska kyrkans internationella arbete
 • 18 april - ACT Svenska kyrkans internationella arbete
 • 24 april - Diakonikassan i Piteå församling
 • 1 maj - EFS Piteå
 • 5 maj - Kyrkstugeägarnas intresseförening
 • 15 maj - Sveriges Kristna Råd
 • 22 maj - ACT Svenska kyrkans internationella arbete
 • 26 maj - Svenska Kyrkans Unga och Salt (Barn och unga i EFS)
 • 29 maj - ACT Svenska kyrkans internationella arbete
 • 5 juni - ACT Svenska kyrkans internationella arbete
 • 6 juni - 12 juni - ACT Svenska kyrkans internationella arbete
 • 19 juni - ACT Svenska kyrkans internationella arbete och EFS Mission
 • 25 juni - ACT Svenska kyrkans internationella arbete
 • 26 juni -  Luleå stifts ungdoms- och lägergårdar
 • 3 juli - ACT Svenska kyrkans internationella arbete
 • 10 juli - Diakonikassan i Piteå församling
 • 17 juli - ACT Svenska kyrkans internationella arbete
 • 24 juli - ACT Svenska kyrkans internationella arbete
 • 31 juli - Svenska kyrkan i utlandet 
 • 7 augusti - Diakonikassan i Piteå församling
 • 14 augusti - ACT Svenska kyrkans internationella arbete
 • 21 augusti - Hela Människan 
 • 28 augusti - ACT Svenska kyrkans internationella arbete och EFS Mission
 • 4 september - Folkhögskolorna som har samarbete med Luleå stift
 • 11 september - Diakoniinstitutionerna
 • 18 september - Ekumenisk rikskollekt, Kyrkornas världsråd 
 • 25 september - EFS Missionsförening Piteå 
 • 2 oktober - Svenska kyrkan i utlandet
 • 9 oktober - Sveriges kyrkosångsförbund
 • 16 oktober - HOPP Piteå (Förening mot sexuella övergrepp)
 • 23 oktober - Asylrättscentrum
 • 30 oktober - Folkhögskolorna som har samarbete med Luleå stift
 • 5 november - Svenska kyrkan i utlandet
 • 6 november - ACT Svenska kyrkans internationella arbete
 • 13 november - ACT Svenska kyrkans internationella arbete
 • 20 november - Diakonikassan Piteå församling 
 • 27 november - ACT Svenska kyrkans internationella arbete (start för julkampanj)
 • 4 december - ACT Svenska kyrkans internationella arbete och EFS Mission
 • 11 december - Svenska Kyrkans Unga 
 • 18 december - ACT Svenska kyrkans internationella arbete (del av julkampanjen)
 • 25 december - Svenska Kyrkans Unga i Luleå 
 • 26 december - ACT Svenska kyrkans internationella arbete (del av julkampanjen)

2021

Här har vi tyvärr inte hunnit uppdatera informationen på hemsidan. 

2020

 • 1 januari – Act Svenska kyrkan
  5 januari - Act Svenska kyrkan
 • 6 januari - Act Svenska kyrkan, Julkampanjen avslutas.
 • 12 januari - Luleå stifts ungdoms- och lägergårdar.
 • 19 januari – Svenska Bibelsällskapet
 • 26 januari – Pitemissionen
 • 2 februari - Luleå stifts Norra Kyrkosångsförbund, LUNK och Luleå stifts Södra Kyrkosångsförbund, LUSK
 • 9 februari – Svenska Kyrkans Unga
 • 16 februari – Svenska kyrkan i utlandet, SKUT
 • 23 februari – Act Svenska kyrkan, Fastekampanjen startar.
 • 1 mars – Act Svenska kyrkan
 • 8 mars – Act Svenska kyrkan
 • 15 mars – Act Svenska kyrkan, del av fastekampanjen.
 • 22 mars – Svenska Kyrkans Unga och Sveriges Kyrkosångsförbund.
 • 29 mars – Utb Evangelister i Tanzania.
 • 5 april – Act Svenska kyrkan, slut på fastekampanjen.
 • 10 april – Credo Sverige – Kristet skol- och studiearbete.
 • 12 april – Luleå stifts vänstiftsarbete.
 • 13 april – Act Svenska kyrkan
 • 19 april – Diakonikassan
 • 26 april – Evangeliska fosterlandsstiftelsen, EFS

2019

 • 1 januari - Svenska kyrkans internationella arbete
 • 6 januari - Svenska kyrkans internationella arbete – Julkampanjen avslutas
 • 13 januari - Luleå stifts ungdoms- och lägergårdar
 • 20 januari - Svenska Bibelsällskapet
 • 27 januari - Svenska kyrkans internationella arbete – Ett värdigare liv för Romer
 • 3 februari - Svenska kyrkans Unga i Luleå distrikt
 • 10 februari - Svenska Kyrkans Unga
 • 17 februari - Folkhögskolor i samarbete med Luleå stift
 • 24 februari - EFS, Evangeliska fosterlandsstiftelsen
 • 3 mars - Svenska kyrkans internationella arbete – Fastekampanjen startar
 • 10 mars - Pitemissionen
 • 17 mars - Älvsby Folkhögskola
 • 24 mars - Svenska Kyrkans Unga och Sveriges Kyrkosångsförbund
 • 31 mars - Svenska kyrkans internationella arbete – Fastekampanjen
 • 7 april - Diakoni I församlingen - akutkassa
 • 14 april - Svenska kyrkans internationella arbete – Fastekampanjen avslutas
 • 19 april - Svenska kyrkans internationella arbete
 • 21 april - Svenska kyrkans internationella arbete
 • 22 april - Svenska kyrkans internationella arbete
 • 28 april - Kyrkstugeägarnas intresseförening
 • 5 maj - EFS Piteå
 • 12 maj - Sveriges Kristna Råd
 • 19 maj - Svenska Kyrkans Unga och Salt (Barn och unga i EFS)
 • 26 maj - Piteå Kristna Råd
 • 30 maj - Diakonala satsningar i Luleå stift - år 2019 flyktingarbetet i Luleå stift
 • 2 juni - Svenska kyrkans internationella arbete
 • 9 juni - Luleå stifts vänstiftsarbete
 • 10 juni - Svenska kyrkans internationella arbete
 • 16 juni - Svenska kyrkans internationella arbete
 • 22 juni - Luleå stifts ungdoms- och lägergårdar
 • 23 juni - Havsbadskyrkan
 • 30 juni - Svenska kyrkans internationella arbete
 • 7 juli - ACT Svenska kyrkan
 • 14 juli - ACT Svenska kyrkan
 • 21 juli - Svenska kyrkans internationella arbete
 • 28 juli - Diakonin i församlingen/akutkassa
 • 4 augusti - Svenska kyrkan i utlandet
 • 11 augusti - ACT Svenska kyrkan
 • 18 augusti - Svenska kyrkans internationella arbete
 • 25 augusti - KRIK (Kristen idrottskontakt)
 • 1 september - Hela Människan
 • 8 september - Folkhögskolorna som har samarbete med Luleå stift
 • 15 september - Diakoniinstitutionerna
 • 22 september - Ekumeniskt arbete, Europeiska kyrkokonferensen (KEK)
 • 29 september - Svenska kyrkan i utlandet
 • 6 oktober - ACT Svenska kyrkan
 • 13 oktober - Sveriges kyrkosångsförbund
 • 20 oktober - Folkhögskolorna som har samarbete med Luleå stift
 • 27 oktober - Pitemissionen
 • 2 november - Svenska kyrkan i utlandet
 • 3 november - Stiftsinsamlingen 2019, för särskilt ändamål
 • 10 november - Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar
 • 17 november - Svenska kyrkans internationella arbete
 • 24 november - P220 Ett värdigare liv för romer
 • 1 december - Svenska kyrkans internationella arbete (start för julkampanj)
 • 8 december - ACT Svenska kyrkan
 • 15 december - Svenska Kyrkans Unga
 • 22 december - Svenska kyrkans internationella arbete (del av julkampanjen)
 • 25 december - ACT Svenska kyrkan
 • 26 december - Luleå stifts vänstiftsarbete
 • 29 december - Svenska kyrkans internationella arbete (del av julkampanjen)